• Bài giảng Vật lý đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Vật lý đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  (NB) Bài giảng Vật lý đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ học; Nhiệt động lực học; Điện học; Thuyết tương đối hẹp Einsten; Lý thuyết lượng tử; Vật lí nguyên tử và hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p hueic 26/05/2021 7 0

 • Giáo trình Logic học (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng)

  Giáo trình Logic học (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng)

  Giáo trình Logic học sau đây có kết cấu gồm 6 chương: Đại cương về lôgíc; khái niệm; phán đoán; suy luận; chứng minh, bác bỏ và ngụy biện; các quy luật cơ bản của lôgíc hình thức. Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   91 p hueic 28/12/2020 42 0

 • Giáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 2

  Giáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình trình bày về ăn mòn điện hóa, các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   110 p hueic 28/12/2020 42 0

 • Giáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 1

  Giáo trình Ăn mòn và bảo vệ kim loại: Phần 1

  Ăn mòn và bảo vệ kim loại là môn học trình bày vấn đề ăn mòn và phá hủy vật liệu kim loại khi kim loại tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Phần 1 giáo trình trình bày các kiến thức mở đầu về ăn mòn kim loại, ăn mòn hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hueic 28/12/2020 42 0

 • Giáo trình Graphen & graphen oxit

  Giáo trình Graphen & graphen oxit

  Giáo trình thông tin đến các bạn những kiến thức về khái niệm graphene, tính chất graphene, các phương pháp chế tạo graphene, ứng dụng của graphene, ưu điểm và nhược điểm của chất bán dẫn graphene; giới thiệu graphen oxit, tổng hợp graphen oxit, ứng dụng của graphen oxit.

   23 p hueic 28/12/2020 41 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 6 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 6: Bài toán luồng cực đại" trình bày luồng vận tải, thuật toán Ford-Fulkerson. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   15 p hueic 26/12/2020 37 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 5 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 5: Tìm đường đi ngắn nhất" trình bày về giới thiệu về bài toán, thuật toán gán nhãn, thuật toán Dijkstra.

   13 p hueic 26/12/2020 36 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 4 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 4: Cây và cây khung của đồ thị" với các nội dung định nghĩa và các tính chất cơ bản, cây khung và bài toán tìm cây khung nhỏ nhất, thuật toán Kruskal, thuật toán Prim, cây có gốc.

   13 p hueic 26/12/2020 40 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 3 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 3: Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton" với những kiến thức về đồ thị Euler; đồ thị Hamilton. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   18 p hueic 26/12/2020 34 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 2 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 2: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thị" thông tin đến các bạn những kiến thức về duyệt đồ thị theo chiều sâu, duyệt đồ thị theo chiều rộng, tìm đường đi và kiểm tra tính liên thông.

   10 p hueic 26/12/2020 37 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Ngô Hữu Phúc

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị: Chương 1 - Ngô Hữu Phúc

  "Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" gồm các nội dung khái niệm đồ thị; bậc của đỉnh; đường đi, chu trình; đồ thị liên thông; đơn đồ thị đặc biệt; biểu diễn đồ thị trên máy tính.

   38 p hueic 26/12/2020 39 0

 • Bài giảng Giải tích 1 – PGS.TS. Tô Văn Ban

  Bài giảng Giải tích 1 – PGS.TS. Tô Văn Ban

  "Bài giảng Giải tích 1 – PGS.TS. Tô Văn Ban" cung cấp kiến thức bao gồm giới hạn, liên tục; đạo hàm, vi phân; tích phân; chuỗi. Để nắm chi tiết kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   197 p hueic 26/12/2020 38 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số