• Bài giảng - XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHƯƠNG 1,2

  Bài giảng - XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHƯƠNG 1,2

  Chương 1 : CÁC ĐỊNH NGHĨA XÁC SUẤT 1. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu: Khi cho cuộn dây quay đều trong từ trường của một thanh nam châm, kết quả là chắc chắn xuất hiện dòng điện trong cuộn dây. Đây là một phép thử không ngẫu nhiên.

   22 p hueic 03/12/2013 182 2

 • Luận văn: Khái niệm xác suất trong dạy - học toán ở trường THPT

  Luận văn: Khái niệm xác suất trong dạy - học toán ở trường THPT

  Việc nghiên cứu khoa học luận lịch sử toán học về một khái niệm toán học nào đó không chỉ cho phép làm rõ một số kiểu bài toán, kiểu tình huống mà trong đó khái niệm này xuất hiện và tác động một cách tường minh hay ngầm ẩn, mà còn cả những đối tượng, những khái niệm khác có mối quan hệ qua lại mật thiết với khái niệm này và góp...

   130 p hueic 03/12/2013 142 3

 • Giáo trình dành cho xác xuất thống kê

  Giáo trình dành cho xác xuất thống kê

  Trong các lĩnh vực linh tế, quân sự và các bộ môn khoa học thực nghiệm như vật lý, hóa học, sinh vật học, nông, lâm, ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học... người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các quy luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học.

   253 p hueic 03/12/2013 159 2

 • Bài giảng lý thuyết Xác xuất thống kê- Hà Nội

  Bài giảng lý thuyết Xác xuất thống kê- Hà Nội

  Lý thuyết Xác xuất thông kê lè một bộ phận của toán học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và ứng dụng chúng vào thực tế. Ta có thể hiểu hiện tượng ngẫu nhiên là hiện tượng không thể nói trước được có thể xảy ra hay không khi thực hiện một quan sát.

   14 p hueic 03/12/2013 167 3

 • Giáo án Xác xuất thống kê -Trường ĐH Công Nghiệp TP HCM

  Giáo án Xác xuất thống kê -Trường ĐH Công Nghiệp TP HCM

  Tham khảo tài liệu 'giáo án xác xuất thống kê -trường đh công nghiệp tp hcm', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   29 p hueic 03/12/2013 199 2

 • MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN THỐNG KÊ

  MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP LUẬN THỐNG KÊ

  Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu, đào tạo cũng như triển khai thực tế về công tác thống kê trong thời kỳ đổi mới, Viện Khoa học Thống kê biên soạn và xuất bản cuốn sách: "Một số vấn đề phương pháp luận thống kê".

   105 p hueic 03/12/2013 155 2

 • Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Trần Diên Hiên

  Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Trần Diên Hiên

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRẦN DIÊN HIỂN (Chủ biên) – VŨ VIẾT YÊN Nhập môn LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NHẬP MÔN LÍ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 2 NHẬP MÔN LÍ...

   89 p hueic 03/12/2013 173 2

 • BÀI GIẢNG XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

  BÀI GIẢNG XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng xác suất và thống kê', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   41 p hueic 03/12/2013 185 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số