• Bài giảng Hóa đại cương - Chương 9: Cân bằng hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 9: Cân bằng hóa học

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 9: Cân bằng hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Phản ứng thuận nghịch trạng thái cân bằng, cân bằng động học, hằng số cân bằng, cân bằng dị thể, dịch chuyển cân bằng nguyên lý Le Chatelier,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   28 p hueic 28/11/2020 7 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 8: Tốc độ và cơ chế phản ứng

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 8: Tốc độ và cơ chế phản ứng

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 8: Tốc độ và cơ chế phản ứng" cung cấp cho người học các kiến thức: Động hóa học, tốc độ phản ứng, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, dạng đồ thị biểu diễn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hueic 28/11/2020 8 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 7: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 7: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 7: Thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Entropi, với hệ cô lập, định luật Nernst, sự thay đổi Entropi với một số quá trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hueic 28/11/2020 8 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 6: Nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 6: Nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 6: Nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về nhiệt động hóa học và nhiệt hóa học, một số định nghĩa, định luật HESS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hueic 28/11/2020 6 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 5: Cấu tạo chất Khí - Lỏng - Rắn

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 5: Cấu tạo chất Khí - Lỏng - Rắn

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 5: Cấu tạo chất Khí - Lỏng - Rắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuyết động lực học phân tử các chất rắn - lỏng - khí, giản đồ pha, cấu trúc tinh thể của các kim loại,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p hueic 28/11/2020 8 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 4: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 4: Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, các loại liên kết hóa học, liên kết cộng hóa trị, ý nghĩa của hàm sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p hueic 28/11/2020 7 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 3: Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 3: Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 3: Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng hệ thống tuần hoàn hiện đại, ái lực electron,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p hueic 28/11/2020 7 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 2: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 2: Nguyên tử và quang phổ nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ điện từ, theo Rutherford, cấu tạo nguyên tử theo quan niệm hiện đại của cơ học lượng tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p hueic 28/11/2020 5 0

 • Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học

  Bài giảng Hóa đại cương - Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học

  Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 1: Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên tử, phân tử, khối lượng nguyên tử, đồng vị, nguyên tử lượng trung bình,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hueic 28/11/2020 9 0

 • Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương

  Bài giảng Hóa đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo của nguyên tử; Định luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; Trạng thái tập hợp của vật chất; Nhiệt hóa học; Chiều và giới hạn của một quá trình;...

   68 p hueic 28/11/2020 8 0

 • Giáo trình Toán giải tích A4

  Giáo trình Toán giải tích A4

  Giáo trình Toán giải tích A4 có nội dung trình bày về phương trình vi phân cấp một, phương trình vi phân tuyến tính cấp hai, sơ lược phép biến đổi Laplace,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p hueic 27/07/2020 69 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Nhiệt học): Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Trạng thái cân bằng và quá trình cân bằng, khái niệm về năng lượng, công và nhiệt lượng, nguyên lý thứ nhất nhiệt động học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hueic 26/05/2020 77 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số