• Luận văn: Khái niệm xác suất trong dạy - học toán ở trường THPT

    Luận văn: Khái niệm xác suất trong dạy - học toán ở trường THPT

    Việc nghiên cứu khoa học luận lịch sử toán học về một khái niệm toán học nào đó không chỉ cho phép làm rõ một số kiểu bài toán, kiểu tình huống mà trong đó khái niệm này xuất hiện và tác động một cách tường minh hay ngầm ẩn, mà còn cả những đối tượng, những khái niệm khác có mối quan hệ qua lại mật thiết với khái niệm này và góp...

     130 p hueic 03/12/2013 200 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số