• Giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn

  Giáo trình Phương pháp phần tử hữu hạn

  'Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn' thông tin đến các bạn với những kiến thức về giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn; đại số ma trận và phương pháp khử Gaussian; thuật toán xây dựng ma trận độ cứng và Véc tơ lực nút chung; phần tử hữu hạn trong bài toán một chiều; phần tử hữu hạn trong bài toán hai chiều; phần tử hữu hạn trong bài...

   299 p hueic 26/08/2021 20 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 6: Ước lượng tham số" giới thiệu một số khái niệm cơ bản liên quan đến bài toán ước lượng tham số của biến ngẫu nhiên: ước lượng điểm, ước lượng không chệch, ước lượng hiệu quả, ước lượng vững...

   22 p hueic 27/07/2021 15 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 5: Cơ sở lý thuyết mẫu" giới thiệu một số khái niệm cơ bản của Thống kê toán học, cụ thể là những vấn đề liên quan đến cặp phạm trù tổng thể và mẫu, đến các khái niệm thống kê, thống kê của đặc trưng mẫu và phân phối xác suất của thống kê đặc trưng mẫu, xem xét cụ thể các...

   18 p hueic 27/07/2021 12 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Một số định lý quan trọng trong lý thuyết xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Một số định lý quan trọng trong lý thuyết xác suất

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 4: Một số định lý quan trọng trong lý thuyết xác suất" cung cấp đến người học các kiến thức về định lý Poisson, luật số lớn, định lý giới hạn trung tâm.

   6 p hueic 27/07/2021 15 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 3: Một số quy luật phân phối xác suất quan trọng" giúp người học nắm được các quy luật phân phối xác suất chủ yếu của biến ngẫu nhiên thường gặp trên thực tế; các quy luật phân phối xác suất và các tham số của chúng là cơ sở đặt nền móng cho phần thống kê toán của môn học.

   26 p hueic 27/07/2021 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất

  "Bài giảng Bài 2: Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất" thông qua các công cụ giải tích, bài này giới thiệu với học viên khái niệm về biến ngẫu nhiên, phân loại các biến ngẫu nhiên, các quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên, các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và ý nghĩa của chúng. Hai nội dung quan trọng nhất của...

   40 p hueic 27/07/2021 12 0

 • Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố và xác suất

  Bài giảng lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố và xác suất

  "Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - Bài 1: Biến cố và xác suất" trình bày các khái niệm cơ bản: phép thử, kết cục, biến cố, xác suất; tính xác suất theo định nghĩa cổ điển: định nghĩa, phương pháp liệt kê, phương pháp sử dụng đại số tổ hợp; tính xác suất theo định nghĩa thống kê; nguyên lý xác suất lớn và nhỏ; mối quan hệ...

   22 p hueic 27/07/2021 9 0

 • Bài giảng Quy hoạch tuyến tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Bài giảng Quy hoạch tuyến tính - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Tập Bài giảng Quy hoạch tuyến tính gồm 3 chương được trình bày như sau: Bài toán Quy hoạch tuyến tính và phương pháp đơn hình; Bài toán Quy hoạch tuyến tính đối ngẫu; Bài toán vận tải. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   151 p hueic 27/07/2021 14 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Tập bài giảng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học dành cho sinh viên khối ngành kinh tế - Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định. Nội dung bài giảng gồm 5 chương, 2 chương đầu dành cho phần xác suất và 3 chương sau dành cho thống kê toán học. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

   162 p hueic 27/07/2021 18 0

 • Bài giảng Dao động kỹ thuật - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Bài giảng Dao động kỹ thuật - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Tập bài giảng được viết trên cơ sở chương trình môn học Dao động kỹ thuật. Bài giảng trình bày những vấn đề cơ bản của Dao động kỹ thuật theo quan điểm hiện đại, đảm bảo tính sư phạm và yêu cầu chất lượng của một bài giảng giảng dạy đại học. Những kiến thức trình bày trong bài giảng này là những kiến thức tối thiểu, cần...

   174 p hueic 27/07/2021 8 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Bài giảng Vật lý đại cương 2 - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định

  Tập bài giảng gồm 9 chương được chia thành 2 phần Điện từ học và Quang học. Phần Điện từ học gồm các chương: Trường tĩnh điện; Vật dẫn; Từ trường không đổi; Hiện tượng cảm ứng điện từ; Trường điện từ. Phần Quang học gồm các chương: Cơ sở của quang hình học và các đại lượng trắc quang; Giao thoa ánh sáng; Nhiễu xạ ánh sáng; Quang...

   258 p hueic 27/07/2021 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  Bài giảng Vật lý đại cương - CĐ Công nghiệp và xây dựng

  (NB) Bài giảng Vật lý đại cương cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ học; Nhiệt động lực học; Điện học; Thuyết tương đối hẹp Einsten; Lý thuyết lượng tử; Vật lí nguyên tử và hạt nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p hueic 26/05/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số