• Giáo trình Toán cấp cao A1

  Giáo trình Toán cấp cao A1

  Giáo trình với các nội dung số thực và hàm số; các dạng vô định; khử dạng vô định; hàm số liên tục; đạo hàm và vi phân của một số biến; các quy tắc tính đạo hàm; vi phân; ứng dụng của đạo hàm; một số dạng phân tích khác...

   146 p hueic 23/03/2020 24 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 3: Nguyên lý thứ hai cuẩ nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Những hạn chế cuẩ nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học, quá trình thuật nghịch và quá trình không thuận nghịch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 4 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 4: Khí thực" cung cấp cho người học các kiến thức: Lực tương tác phân tử vầ thế nawng tương tác, khí thực và phương trình trạng thái của khí thực, nghiên cứu khí thực bằng thực nghiệm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 2: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm năng lượng - Công và nhiệt, nguyên thứ nhất của nhiệt động lực học, ứng dụng nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hueic 23/03/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 1 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 1: Thuyết động học phân tử chất khí" cung cấp cho người học các kiến thức: Những đặc trưng cơ bản của khí lý tưởng cổ điển, phương trình trạng thái khí lý tưởng, thuyết động học phân tử, các định luật phân bố phân tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.2 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 2 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. Đâu là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Tự nhiên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập vầ nghiên cứu.

   34 p hueic 23/03/2020 6 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 1 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ sở quang học sóng, hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp, hiện tượng giao thoa do phản xạ, hiện tượng giao thoa gây bởi bản mỏng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   52 p hueic 23/03/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 10 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 10 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 10: Vật lý nguyên tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nghiên cứu về nguyên tử trước khi có cơ học lượng tử, các tiên đề của Bohr về cấu tạo nguyên tử, nguyên tử hydro theo quan điểm cơ học lượng tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 8 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 8: Quang học lượng tử" cung cấp cho người học các kiến thức: Bức xạ nhiệt và thuyết lượng tử năng lượng của Planck, hiệu ứng quang điện, hiệu ứng compton. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p hueic 23/03/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Bài giảng Vật lý đại cương 2: Chương 7.3 - Nguyễn Xuân Thấu

  Phần 3 bài giảng "Vật lý đại cương 2 - Chương 7: Quang học sóng" cung cấp cho người học các kiến thức về hiện tượng phân cực ánh sáng bao gồm: Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực, phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p hueic 23/03/2020 4 0

 • Đề thi kết thúc học phần: Hóa học đại cương

  Đề thi kết thúc học phần: Hóa học đại cương

  Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Hóa học đại cương, mời các bạn cùng tham khảo đề thi kết thúc học phần "Hóa học đại cương" dưới đây. Nội dung đề thi gồm 5 câu hỏi có nội dung bám sát kiến thức bài học, hy vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

   2 p hueic 23/03/2020 4 0

 • Công thức Hóa học đại cương

  Công thức Hóa học đại cương

  Công thức Hóa học đại cương tập hợp các công thức về Hóa Học đại cương sẽ là nguồn tài liệu giúp ích cho các bạn trong quá trình làm bài tập cũng như luyện thi Cao đẳng, Đại học.

   8 p hueic 23/03/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số