• Tóm tắt các công thức và phân dạng các bài tập Vật Lý đại cương 2

  Tóm tắt các công thức và phân dạng các bài tập Vật Lý đại cương 2

  Nội dung tài liệu "Tóm tắt các công thức và phân dạng các bài tập Vật Lý đại cương 2" gồm 3 chương: Chương 1 - Điện tích - điện trường, chương 2 - Bài tập về điện tích. Mời các bạn tham khảo!

   6 p hueic 27/01/2020 91 1

 • Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên

  Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên

  Kinh tế tư nhân là thành phần kinh tế dựa trên sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân từ năm 1997 đến nay, góp phần quan trọng chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những ưu...

   6 p hueic 27/01/2020 80 1

 • Tăng trưởng kinh tế Việt Nam – 30 năm nhìn lại

  Tăng trưởng kinh tế Việt Nam – 30 năm nhìn lại

  Trong những năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, song kinh tế phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, chưa thật sự bền vững, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế còn thấp.

   8 p hueic 27/01/2020 79 1

 • Kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Kiểm soát chuyển giá đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Trên cơ sở nguồn thông tin thứ cấp về DN FDI và thực trạng kiểm soát chuyển giá đối với nhóm doanh nghiệp này, tác giả bài viết phân tích, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thanh tra giá chuyển nhượng (chuyển giá) của DN FDI trên địa bàn Hà Nội, từ đó đề xuất một vài giải pháp nhằm tăng cường và hoàn thiện hoạt động kiểm soát...

   10 p hueic 27/01/2020 87 1

 • Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

  Phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam

  Bài viết này sẽ phân tích thực trạng công nghiệp phụ trợ ở nước ta nhằm tìm ra nguyên nhân của sự yếu kém mà ngành này đang gặp phải, từ đó đưa ra giải pháp nhằm phát triển ngành này trong thời gian tới.

   7 p hueic 27/01/2020 68 1

 • Giải pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai

  Giải pháp thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai

  Nghiên cứu có mục đích phân tích, đánh giá thực trạng cơ chế, chính sách của tỉnh Lào Cai, các hoạt động hỗ trợ của tỉnh, đề xuất giải pháp đặc thù nhằm tăng cường thu hút và sử dụng vốn đầu tư vào Lào Cai.

   8 p hueic 27/01/2020 78 1

 • Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

  Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - nhận thức và thực tiễn

  Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế. Đồng thời góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng cao.

   7 p hueic 27/01/2020 73 1

 • Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

  Để nghiên cứu rõ hơn về kinh tế tư nhân, bên cạnh việc chỉ ra những thành tựu cơ bản của khu vực kinh tế tư nhân, Bài viết tập trung đánh giá những hạn chế của kinh tế tư nhân trong những năm qua. Từ đó bước đầu đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng của...

   6 p hueic 27/01/2020 88 1

 • Nghiên cứu sự tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đến quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  Nghiên cứu sự tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương đến quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  Hiệp định Đối tác xuyên Thái Binh Dương (TPP) được kỳ vọng sẽ trở thành một khuôn khổ thương mại toàn diện, có chất lượng cao và là khuôn mẫu cho các Hiệp định thế kỷ 21. Phạm vi của Hiệp định sẽ bao gồm hầu hết các lĩnh vực có liên quan tới thương mại. Đối với Việt Nam, cho đến nay, doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò quan trọng...

   7 p hueic 27/01/2020 71 1

 • Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu – Thực trạng và giải pháp

  Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu – Thực trạng và giải pháp

  Bài viết này thực hiện việc phân tích thực trạng chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của ĐBSCL thời gian qua đã chịu tác động như thế nào bởi biến đổi khí hậu cũng như biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng như thế nào đến kết quả sản xuất, đời sống xã hội và sinh thái môi trường.

   12 p hueic 27/01/2020 69 1

 • Mối quan hệ giữa tâm lý tiểu nông và kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Mối quan hệ giữa tâm lý tiểu nông và kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Biểu hiện của tâm lý tiểu nông là chạy theo lợi ích trước mắt, thiếu tầm nhìn xa, bảo thủ, ngại đổi mới, thụ động, điều đó đã tác động tiêu cực đến kinh tế thị trường. Tâm lý tiểu nông là một lực cản đối với sự phát triển của kinh tế thị trường. Sự phát triển của kinh tế thị trường sẽ hạn chế dần tâm lý tiểu nông.

   5 p hueic 27/01/2020 58 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 26/2019

  Tạp chí với các nội dung ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh đến sự hài lòng của người bệnh tại trung tâm Y tế thị xã Thuận An; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công an Thành...

   126 p hueic 30/12/2019 104 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số