• Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô

  Các câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô

  Kinh tế học vi mô là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Dưới đây tuyển tập một số đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vi mô với các câu hỏi sát với chương trình học của các bạn rất thích hợp cho việc ôn tập thi cuối kì.

   48 p hueic 03/12/2013 185 3

 • Các bài tập kinh tế vi mô

  Các bài tập kinh tế vi mô

  Kinh tế học vi mô là một phân ngành chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân như người tiêu dùng, nhà sản xuất, ... theo cách riêng lẻ và biệt lập. Dưới đây là một tài liệu rất hay về các bài tập trong môn Kinh tế vi mô giúp cho sinh viên học tập và ôn thi tốt hơn.

   25 p hueic 03/12/2013 165 3

 • Bộ đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

  Bộ đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô

  Kinh tế học vĩ mô là môn học chuyên nghiên cứu về các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô rất hay dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Kinh tế.

   19 p hueic 03/12/2013 186 3

 • Giáo trình Kinh tế Fulbright: " Kinh tế học về chi phí giao dịch"

  Giáo trình Kinh tế Fulbright: " Kinh tế học về chi phí giao dịch"

  Tham khảo tài liệu 'giáo trình kinh tế fulbright: " kinh tế học về chi phí giao dịch"', kinh tế - quản lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   29 p hueic 03/12/2013 181 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số