• Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  "Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12" gồm 10 chương với các nội dung giới thiệu stata; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; dự báo, sự phù hợp của ước lượng và mô hình hồi quy; mô hình hồi quy bội; phương sai của sai số thay đổi; đa cộng tuyến (Multicollinearity); tự tương quan (Autocorrelation); tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series); mô...

   212 p hueic 28/02/2021 3 0

 • Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  "Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 3 chương với các nội dung Nghiên cứu và phát triển giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư); đổi mới sáng tạo giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động...

   168 p hueic 28/02/2021 3 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 6: Hệ phương trình cramer và các ứng dụng trong phân tích kinh tế" được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được hệ phương trình Cramer; Phương pháp ma trận; quy tắc Cramer; ứng dụng trong phân tích kinh tế.

   29 p hueic 26/01/2021 7 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 5 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 5 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 5: Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo" giúp sinh viên nắm được cách nhân hai ma trận, các tính chất của phép nhân; định nghĩa và các tính chất của ma trận phụ hợp, nghịch đảo; ma trận phụ hợp, ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông; ma trận nghịch đảo trong việc giải phương trình ma trận.

   36 p hueic 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 4 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 4 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 4: Định thức" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm định thức và kí hiệu; tính các định thức cấp 1, cấp 2 và cấp 3; các tính chất cơ bản của định thức; các phương pháp tính định thức.

   23 p hueic 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 3 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 3 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 3: Các khái niệm cơ bản và các phép toán tuyến tính đối với ma trận" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn kiến thức bao gồm các khái niệm cơ bản về ma trận; các dạng ma trận; các phép toán tuyến tính đối với ma trận; các phép biến đổi ma trận.

   34 p hueic 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 2 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 2 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 2: Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian vectơ n chiều–cơ sở của không gian Rn" trình bày khái niệm tổ hợp tuyến tính và phép biểu diễn tuyến tính; sự phụ thuộc tuyến tính; cơ sở của không gian vectơ n chiều.

   32 p hueic 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1: Đại cương về hệ phương trình tuyến tính và không gian véctơ n chiều" giúp sinh viên nắm được các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, nắm được phương pháp giải và các kết quả định tính đối với hệ phương trình tuyến tính; khái niệm véctơ n chiều, không gian véctơ n chiều và các khái niệm liên...

   40 p hueic 26/01/2021 7 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh): Phần 2

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh): Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư; chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ...

   184 p hueic 21/08/2020 80 1

 • Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh): Phần 1

  Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh): Phần 1

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh): Phần 1 với các nội dung đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin; tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế; hàng hóa và tiền tệ; phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; sản xuất giá trị thặng dư - quy luật kinh tế tuyệt...

   99 p hueic 21/08/2020 75 1

 • Giáo trình Định giá bất động sản

  Giáo trình Định giá bất động sản

  (NB)Giáo trình Định giá bất động sản trình bày tổng quan về định giá tài sản; định giá bất động sản; đối tượng định giá tài sản; một số khái niệm liên quan đến giá trị tài sản; phương pháp định giá tài sản; tổng quan về bất động sản; các phương pháp định giá bất động sản...

   71 p hueic 21/08/2020 65 1

 • Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13): Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook Tóm tắt, bài tập, trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô (Tái bản lần thứ 13) trình bày bài tập, bài giả và trắc nghiệm lý thuyết xác định sản lượng quốc gia; tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương; tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; tổng cung tổng cầu; lạm phát và thất nghiệp.

   133 p hueic 27/05/2020 94 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số