• ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ

  ÔN TẬP KINH TẾ VI MÔ

  Một trong những mục tiêu nghiên cứu của kinh tế vi mô là phân tích cơ chế thị trường thiết lập ra giá cả tương đối giữa các mặt hàng và dịch vụ và sự phân phối các nguồn tài nguyên giới hạn giữa nhiều cách sử dụng khác nhau. Kinh tế vi mô phân tích thất bại của thị trường, khi thị trường không vận hành hiệu quả, cũng như miêu tả những...

   38 p hueic 03/12/2013 180 2

 • Bài giảng:Ôn tập kinh tế vi mô

  Bài giảng:Ôn tập kinh tế vi mô

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng:ôn tập kinh tế vi mô', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   31 p hueic 03/12/2013 212 2

 • Đề thi và đáp án thi giữa kỳ kinh tế vĩ mô

  Đề thi và đáp án thi giữa kỳ kinh tế vĩ mô

  Tài liệu tham khảo về đề thi giữa kỳ môn học kinh tế vĩ mô, có kèm đáp án để bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu gồm 30 câu trắc nghiệm dành cho học sinh hệ cao đẳng - đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo làm bài để mở mang kiến thức.

   32 p hueic 03/12/2013 498 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số