• Bài tập môn kinh tế vi mô có đáp án

  Bài tập môn kinh tế vi mô có đáp án

  Kinh tế học vi mô là môn học rất hay dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế. Dưới đây là một tài liệu cung cấp về các bài tập trong môn kinh tế vi mô giúp cho sinh viên học tập và ôn thi tốt hơn môn học này. Mời các bạn tham khảo

   18 p hueic 03/12/2013 42343 2

 • Giáo trình Toán kinh tế: Phần 1 - Bùi Minh Trí

  Giáo trình Toán kinh tế: Phần 1 - Bùi Minh Trí

  Phần 1 Giáo trình Toán kinh tế trình bày các nội dung của phần tối ưu hóa. Trong phần này gồm 5 chương, trình bày các vấn đề như bài toán tối ưu hóa tổng quát và các vấn để cơ sở, quy hoạch tuyến tính, bài toán vận tải, quy hoạch động, quy hoạch phi tuyến.

   184 p hueic 30/06/2014 603 3

 • 16 bộ đề thi Kinh tế vi mô có đáp án

  16 bộ đề thi Kinh tế vi mô có đáp án

  Tham khảo sách '16 bộ đề thi kinh tế vi mô có đáp án', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   53 p hueic 03/12/2013 578 2

 • Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 2 - Lê Đình Thúy

  Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 2 - Lê Đình Thúy

  Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế: Phần 2 gồm nội dung chương 3 đến chương 5 của giáo trình. Nội dung phàn này trình bày các vấn đề như ma trận và định thức, hệ phương trình tuyến tính, dạng toàn phương.

   205 p hueic 30/06/2014 577 3

 • Đề thi và đáp án thi giữa kỳ kinh tế vĩ mô

  Đề thi và đáp án thi giữa kỳ kinh tế vĩ mô

  Tài liệu tham khảo về đề thi giữa kỳ môn học kinh tế vĩ mô, có kèm đáp án để bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu gồm 30 câu trắc nghiệm dành cho học sinh hệ cao đẳng - đại học chuyên ngành kinh tế tham khảo làm bài để mở mang kiến thức.

   32 p hueic 03/12/2013 498 2

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 3 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Chương 3 – Tuyển dụng và lựa chọn đội ngũ bán hàng thuộc Bài giảng Quản trị bán hàn trình bày với người học các vấn đề trọng tâm trong tuyển dụng; các nguồn tuyển dụng; mô hình tuyển dụng; đánh giá hồ sơ; vấn đề người phỏng vấn cần quan tâm; các vấn đề ứng viên cần quan tâm và các vấn đề cần tham khảo.

   14 p hueic 31/10/2017 483 1

 • Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - PSG.TS. Vũ Kịm Dũng (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - PSG.TS. Vũ Kịm Dũng (chủ biên)

  Giáo trình Kinh tế học vĩ mô gồm 8 chương, trình bày các nguyên lý chung nhất của Kinh tế học vi mô nhằm trang bị các nội dung cơ bản về môn học. Cuốn sách được biên soạn dựa vào các tài liệu về nguyên lý kinh tế nổi tiếng trên thế giới. Nội dung phần 1 giáo trình gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu.

   139 p hueic 30/06/2014 473 3

 • 16 bộ đề kinh tế vi mô (có đáp án)

  16 bộ đề kinh tế vi mô (có đáp án)

  Tham khảo đề thi - kiểm tra '16 bộ đề kinh tế vi mô (có đáp án)', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   53 p hueic 03/12/2013 456 4

 • Giáo trình Điều khiển học kinh tế: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Minh Trí

  Giáo trình Điều khiển học kinh tế: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Minh Trí

  Giáo trình Điều khiển học kinh tế: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Minh Trí có cấu trúc gồm 3 chương trình bày về những nội dung sau: Lý thuyết hệ thống hóa và các mô hình kinh tế - các khái niệm cơ bản của điều khiển kinh tế học, kinh tế học và hệ thống kinh tế, quản lý kinh tế, kinh tế doanh nghiệp, các yếu tố cơ bản của hệ thống thị trường, sự...

   129 p hueic 26/06/2015 454 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - PGS .TS Đinh Phi Hổ

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - PGS .TS Đinh Phi Hổ

  Nội dung chương 1: Mô hình lý thuyết và thực tiễn trình bày nội dung về khái niệm và thước đo, đo lường tăng trưởng kinh tế , các mô hình giải thích nguồn gốc tăng trưởng kinh tế, mô hình Kaldor. Tham khảo tài liệu để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   63 p hueic 16/09/2014 452 2

 • Ebook Cạnh tranh kinh tế (Lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược cạnh tranh của công ty): Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Tùng

  Ebook Cạnh tranh kinh tế (Lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược cạnh tranh của công ty): Phần 1 - PGS.TS. Trần Văn Tùng

  Ebook Cạnh tranh kinh tế (Lợi thế cạnh tranh quốc gia và chiến lược cạnh tranh của công ty): Phần 1 do PGS.TS. Trần Văn Tùng biên soạn gồm có hai chương. Trong đó, chương 1 trình bày về các quan điểm của cạnh tranh kinh tế quốc tế, chương 2 tập trung làm rõ lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter.

   100 p hueic 27/07/2015 441 1

 • Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 4 - ThS. Nguyễn Ngọc Long

  Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 4: Tổ chức & Huấn luyện đội ngũ bán hàng giúp người học nắm được các kiến thức về tổ chức bộ máy bán hàng; tổ chức theo địa lý; tổ chức theo sản phẩm; tổ chức theo khách hàng (thị trường); tổ chức theo chức năng. Chúc bạn học tốt.

   16 p hueic 31/10/2017 433 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số