• Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Bài 4: Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

    Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân  - Bài 4: Nghiệp vụ lễ tân ngoại giao

    Nội dung của bài giảng trình bày khái niệm về lễ tân và lễ tân ngoại giao, vai trò của lễ tân trong các hoạt động đối ngoại nói chung và quá trình hình thành lễ tân ngoại giao, phạm vi của hoạt động lễ tân ngoại giao, lễ tân trong quan hệ quốc tế, các tập quán lễ tân, nghi thức lễ tân.

     13 p hueic 20/08/2019 138 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số