• Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 2: Nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 2: Nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch bền vững

  Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể: Nắm được mục tiêu phát triển du lịch bền vững, trình bày được các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững, trình bày được các chính sách phát triển du lịch bền vững.

   79 p hueic 31/01/2018 363 1

 • Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 1: Khái quát về Du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 1: Khái quát về Du lịch bền vững

  Chương 1 khái quát về Du lịch bền vững. Sau khi học xong chương 1, người học có thể: Nắm vững khái niệm du lịch và du lịch bền vững, trình bày được các loại hình du lịch bền vững và các hợp phần của du lịch bền vững, trình bày được các tác động tích cực/tiêu cực của du lịch lên các yếu tố sinh thái tự nhiên; lên hệ xã hôi-nhân văn và...

   42 p hueic 31/01/2018 268 1

 • Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững

  Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 3: Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững

  Chương 3 - Đánh giá tính bền vững của du lịch và sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững. Nội dung trình bày trong chương 3 gồm có: Đánh giá tính bền vững của du lịch, các tiêu chuẩn du lịch bền vững, sự tham gia của cộng đồng vào phát triển du lịch bền vững.

   59 p hueic 31/01/2018 236 1

 • Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 4: Du lịch sinh thái

  Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 4: Du lịch sinh thái

  Chương 4 - Du lịch sinh thái (DLST). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tài nguyên DLST, mục tiêu, nguyên tắc phát triển DLST, mối quan hệ giữa DLST và PTBV và các yếu tố tham gia mô hình DLST; các loại hình du lịch vùng bờ biển, vùng núi, chiến lược phát triển bền vững biển đảo, miền núi và những tiêu chuẩn phát...

   48 p hueic 31/01/2018 416 1

 • Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 5: Du lịch có trách nhiệm

  Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 5: Du lịch có trách nhiệm

  Chương 5 trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về du lịch có trách nhiệm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quát về du lịch có trách nhiệm, các thành phần tham gia chính trong du lịch có trách nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hueic 31/01/2018 238 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn giúp người học hiểu về "Khái quát về kinh tế du lịch". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về kinh tế du lịch, lợi ịch của kinh tế du lịch, các điều kiện để phát triển du lịch, một số xu hướng phát triển của du lịch thế giới,...

   71 p hueic 31/01/2018 328 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 Thị trường du lịch, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về thị trường du lịch, cầu và cung du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   13 p hueic 31/01/2018 291 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 Tính thời vụ trong du lịch, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, các đặc điểm của tính thời vụ trong du lịch, các nhân tố tác động tới tính thời vụ trong du lịch, một số phương hướng và biện pháp làm giảm tác động bất lợi của tính thời vụ trong du lịch.

   30 p hueic 31/01/2018 302 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 Nhân lực trong du lịch cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan nhân lực trong du lịch, quản lý phát triển nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, Mời các bạn cùng tham khảo

   25 p hueic 31/01/2018 367 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và vai trò, cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

   11 p hueic 31/01/2018 236 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hiệu quả kinh tế du lịch", cụ thể như: Tổng quan hiệu quả kinh tế du lịch, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế du lịch, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hueic 31/01/2018 305 1

 • Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Bài giảng Quản trị lễ tân khách sạn (Hotel Front Office Management): Chương 4 – ĐH Thương Mại

  Chương 4 - Quản trị hoạt động xúc tiến bán tại bộ phận lễ tân khách sạn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tiếp thị & bán hàng tại bộ phận lễ tân, kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng. Mời tham khảo.

   42 p hueic 31/12/2017 254 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số