• Bài giảng Chửa bài tập Grammar for TOEIC: Part 5-6

    Bài giảng Chửa bài tập Grammar for TOEIC: Part 5-6

    Grammar for Toeic part 5-6 trình bày các dạng bài tập về thành phần cơ bản của câu như: chức năng của loại từ, cấu trúc bổ nghĩa, câu mở rộng và phân tích câu. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.

     8 p hueic 02/07/2019 233 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hueic