• Bài giảng Quy trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quy trình thi công xây dựng

  Bài giảng Quy trình thi công xây dựng trình bày công tác chuẩn bị chung giai đoạn bắt đầu thi công; công tác thi công xây; công tác thi công trát; công tác thi công láng nền; công tác thi công ốp lát; công tác thi công trần thạch cao; công tác sơn bả trong và ngoài nhà; công tác thi công cửa gỗ; công tác thi công cửa nhôm kính; công tác thi công cửa nhôm kính.

   119 p hueic 26/05/2021 44 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 5

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 5

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 5 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc an toàn với các công trình tạm thời trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p hueic 26/05/2021 48 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 4 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc dưới các công trình ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p hueic 26/05/2021 51 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc trong không gian hạn chế (không gian kín). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p hueic 26/05/2021 51 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul này sẽ trình bày tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p hueic 26/05/2021 44 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về trang bị bảo hộ và biển báo an toàn trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p hueic 26/05/2021 54 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc sinh nhiệt, điện và hàn dành cho công nhân xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p hueic 26/05/2021 49 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 2

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 2

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi ngã do làm việc trên cao, khi có vật rơi, đổ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p hueic 26/05/2021 43 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về phân loại và nguyên nhân các tai nạn trong Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p hueic 26/05/2021 48 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về PTW (Permit to work) - giấy phép làm việc trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   20 p hueic 26/05/2021 49 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng - Bài 4

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn trên công trường xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 4 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấp cứu & CPR (Hồi sức tim phổi hay hô hấp nhân tạo) trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   45 p hueic 26/05/2021 45 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 8

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 8

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 8 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn cho môi trường làm việc trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p hueic 26/05/2021 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số