• Bài giảng Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

    Bài giảng Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng

    Bài giảng Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng trình bày các nội dung: Những vấn đề cơ bản của việc làm nhỏ vật liệu, đặc tính của quá trình nghiền, những định luật về làm nhỏ vật liệu. Mời các bạn tham khảo.

     9 p hueic 29/11/2018 255 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số