• Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93

  Tạp chí Quy hoạch xây dựng – Số 93 thông tin đến các bạn một số bài viết như: quy hoạch đô thị có sự tham gia của cộng đồng, các vấn đề lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; tích hợp hai hệ thống quy hoạch sử dụng đất đô thị trong một hành lang pháp lý; vai trò của chứng chỉ quy hoạch một công cụ kiểm soát phát triển đô thị...

   114 p hueic 21/08/2020 24 1

 • Giáo trình Định mức xây dựng

  Giáo trình Định mức xây dựng

  (NB) Giáo trình Định mức xây dựng trình bày định mức xây dựng; nhập môn định mức trong xây dựng; các phương pháp lập định mức hay dùng; hướng dẫn tra cứu và áp dụng định mức; đơn giá xây dựng công trình; những khái niệm chung về xây dựng công trình; phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình.

   74 p hueic 21/08/2020 26 1

 • Giáo trình Dự toán xây dựng

  Giáo trình Dự toán xây dựng

  (NB) Giáo trình Dự toán xây dựng trình bày đo bóc khối lượng; những nét chung về đo bóc khối lượng; đo bóc khối lượng của các công tác cụ thể; dự toán xây dựng công trình.

   83 p hueic 21/08/2020 27 1

 • Giáo trình Nhập môn quản lý xây dựng

  Giáo trình Nhập môn quản lý xây dựng

  (NB) Giáo trình Nhập môn quản lý xây dựng gồm 3 chương với các nội dung: những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; điều kiện năng lực, quyền và nghĩa vụ các chủ thể tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý kinh tế xây dựng.

   54 p hueic 21/08/2020 27 1

 • Giáo trình Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

  Giáo trình Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng

  Giáo trình Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng gồm 2 chương với các nội dung: cơ bản về thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc nguồn vốn nhà nước; nội dung cơ bản về quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

   80 p hueic 21/08/2020 20 1

 • Giáo trình Đấu thầu trong xây dựng

  Giáo trình Đấu thầu trong xây dựng

  Giáo trình Đấu thầu trong xây dựng cung cấp đến các bạn với những kiến thức: cơ sở lý luận chung về đấu thầu trong xây dựng; những vấn đề cơ bản về đấu thầu trong xây dựng; những vấn đề cơ bản về đấu thầu trong xây dựng; cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng; các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh trong đấu...

   53 p hueic 21/08/2020 22 1

 • Giáo trình Pháp luật trong xây dựng

  Giáo trình Pháp luật trong xây dựng

  (NB) Giáo trình Pháp luật trong xây dựng trình bày những quy định chung; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và quy trình đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong xây dựng; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; quản lý một số hoạt động khác trong xây dựng.

   168 p hueic 21/08/2020 22 2

 • Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý

  Nghiên cứu khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng khai thác nước ngầm bằng mô hình thí nghiệm vật lý

  Bài viết trình bày kết quả thí nghiệm mô hình vật lý về khả năng thu nước của ống lọc và bê tông rỗng dùng trong giếng tia và giếng đào thu nước thành bên để khai thác nước ngầm. Thí nghiệm mô hình nhằm xác định các tương quan giữa thành phần cấp phối, hệ số thấm, cột nước, độ chặt, độ dốc đặt ống với khả năng thu nước của các...

   5 p hueic 21/08/2020 10 1

 • Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng

  Bài toán tối ưu kết cấu dàn phẳng sử dụng phân tích trực tiếp có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng

  Bài viết trình bày cách thiết lập và giải quyết bài toán tối ưu dàn thép chịu các tổ hợp tải trọng khác nhau có xét đến điều kiện ràng buộc về tần số dao động riêng. Phân tích trực tiếp được sử dụng để xét đến các ứng xử phi tuyến tính, phi đàn hồi của kết cấu. Hàm mục tiêu của bài toán tối ưu là tổng giá thành của công trình...

   5 p hueic 21/08/2020 12 1

 • Phân tích và thực nghiệm xác định hình dạng tháp Tensegrity ba tầng

  Phân tích và thực nghiệm xác định hình dạng tháp Tensegrity ba tầng

  Bài viết áp dụng phương pháp mật độ lực tương thích trong việc xác định hình dạng của tháp Tensegity ba tầng; quy trình thực nghiệm bằng thanh gỗ và dây cáp thép để minh chứng cho kết quả phân tích.

   10 p hueic 21/08/2020 14 1

 • Ảnh hưởng của tro bay, Silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông

  Ảnh hưởng của tro bay, Silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông

  Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tro bay, Silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông.

   13 p hueic 21/08/2020 11 1

 • Cường độ bám dính giữa cốt thép và bê tông sử dụng cát biển

  Cường độ bám dính giữa cốt thép và bê tông sử dụng cát biển

  Bài viết tiến hành thí nghiệm cường độ bám dính giữa cốt thép và bê tông sử dụng cát biển ở Phú Quốc, Kiên Giang trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

   12 p hueic 21/08/2020 10 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số