• Bài giảng Thủy công: Chương 1 - TS. Lê Thanh Hùng

  Bài giảng Thủy công: Chương 1 - TS. Lê Thanh Hùng

  Bài giảng Thủy công: Chương 1 - Kiến thức chung về công trình thủy lợi có nội dung trình bày vai trò của các công trình thủy lợi, nguồn nước, kỹ thuật khai thác nguồn nước, tình hình phát triển thủy lợi ở Việt Nam; khái niệm về công trình thủy lợi như nhiệm vụ của công trình thủy lợi, công trình dâng nước, công trình điều khiển dòng chảy,...

   35 p hueic 30/09/2021 134 0

 • Bài giảng Thủy công: Chương 2 - TS. Lê Thanh Hùng

  Bài giảng Thủy công: Chương 2 - TS. Lê Thanh Hùng

  Bài giảng Thủy công: Chương 2 - Công trình thủy lợi và điều kiện làm việc có nội dung trình bày các loại công trình thủy, công trình đầu mối và hệ thống thủy lợi, điều kiện làm việc của công trình thủy lợi.

   74 p hueic 30/09/2021 138 0

 • Bài giảng môn Đồ họa Kỹ thuật 2 - Vẽ kỹ thuật xây dựng với Autocad (Chương 1: Giới thiệu chung về bản vẽ kỹ thuật xây dựng)

  Bài giảng môn Đồ họa Kỹ thuật 2 - Vẽ kỹ thuật xây dựng với Autocad (Chương 1: Giới thiệu chung về bản vẽ kỹ thuật xây dựng)

  Bài giảng với các nội dung giới thiệu chung về bản vẽ kỹ thuật xây dựng, bản vẽ quy hoạch, bản vẽ tổng mặt bằng, bản vẽ mặt bằng công trình, bản vẽ mặt đứng (chính diện) công trình, bản vẽ mặt cắt công trình, bản vẽ chi tiết kỹ thuật công trình (cấu tạo chi tiết, kết cấu, điện, nước, sơ đồ nguyên lý, vận hành…).

   41 p hueic 30/09/2021 121 0

 • Bài giảng môn Đồ họa Kỹ thuật 2 - Vẽ kỹ thuật xây dựng với Autocad (Chương 2: Bản vẽ công trình xây dựng cơ bản)

  Bài giảng môn Đồ họa Kỹ thuật 2 - Vẽ kỹ thuật xây dựng với Autocad (Chương 2: Bản vẽ công trình xây dựng cơ bản)

  Nội dung của bài giảng trình bày các bản vẽ công trình xây dựng cơ bản như: bản vẽ mặt bằng; bản vẽ mặt đứng, mặt cắt; bản vẽ chi tiết kỹ thuật (kiến trúc, kết cấu). Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết kiến thức.

   42 p hueic 30/09/2021 144 0

 • Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 13 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 13 – ĐH BKTPHCM

  Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 13: Thiết bị khai thác nguyên liệu” cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương khai thác nguyên liệu, các máy và thiết bị khai thác nguyên liệu, thiết bị khai thác cơ khí thủy lực,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p hueic 30/09/2021 119 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 4 Kỹ thuật phòng chống cháy nổ trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về PCCC, những vấn đề cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân và cách phòng cháy, các chất chữa cháy dụng cụ chữa cháy.

   75 p hueic 30/09/2021 121 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 Vệ sinh lao động

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 Vệ sinh lao động

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 2 Vệ sinh lao động trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của vệ sinh lao động, khí hậu trong môi trường sản xuất, phòng chống bụi trên công trường xd, phòng chống tiếng ồn và rung động trong xd., chiếu sáng trong xd, các giải pháp tăng cường vệ sinh trên công trường.

   52 p hueic 30/09/2021 133 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 3 Kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 3 Kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 3 Kỹ thuật an toàn trong công tác xây lắp trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật an toàn trong công tác đất, kỹ thuật an toàn trong thi công cọc BTCT đúc sẵn, kỹ thuật an toàn trong thi công lắp ghép, kỹ thuật an toàn trong thi công các công tác xây và hoàn thiện, kỹ thuật an toàn điện.

   242 p hueic 30/09/2021 116 0

 • Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động

  Bài giảng An toàn lao động: Chương 1 Những vấn đề chung về bảo hộ lao động trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, mục đích, ý nghĩa và tính chất của công tác bảo hộ lao động, công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam, điều kiện lao động, nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong xây dựng,...

   88 p hueic 30/09/2021 139 0

 • Bài giảng Kỹ thuật vẽ phối cảnh trong kiến trúc

  Bài giảng Kỹ thuật vẽ phối cảnh trong kiến trúc

  "Bài giảng Kỹ thuật vẽ phối cảnh trong kiến trúc" với các nội dung vẽ bóng trên hình chiếu thẳng góc; giới thiệu chung về phối cảnh; vẽ phối cảnh, phối cảnh mặt tranh nghiêng, vẽ phối cảnh mặt tranh nghiêng 3 điểm tụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hueic 30/09/2021 119 0

 • Cọc đất xi măng – Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng

  Cọc đất xi măng – Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng

  Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về cường độ vật liệu cọc đất xi măng và hiệu quả ứng dụng cho một số công trình thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam.

   6 p hueic 30/09/2021 133 0

 • Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn

  Xác định một số đặc tính phá hủy của dầm bê tông nứt mồi khi chịu uốn

  Bài viết giới thiệu kết quả xác định một số đặc tính phá hủy của bê tông bằng thí nghiệm và mô phỏng. Thông qua việc so sánh kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho phép xác định được một số đặc tính phá hủy như năng lượng phá hủy Gf, chiều dài đặc trưng của vùng phá hủy lch và cường độ ứng suât giới hạn Kic của 6 loại bê tông có...

   6 p hueic 30/09/2021 123 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số