• Bài giảng Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ - ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng "Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ” đã góp phần tích cực cho việc giảng dạy môn Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ cho sinh viên Đại Học Thủy Lợi, cũng như làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư thiết kế, nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p hueic 28/11/2016 370 1

 • Ebook Mặt đường bêtông xi măng đường ôtô và sân bay: Phần 1

  Ebook Mặt đường bêtông xi măng đường ôtô và sân bay: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các vấn đề chung về mặt đường bêtông xi măng, kết cấu mặt đường bêtông xi măng đổ tại chỗ, các phương pháp tính toán mặt đường bêtông xi măng theo lý thuyết tấm trên nền đàn hồi, các phương pháp thiết kế mặt đường bêtông xi măng thường dùng ở nước ngoài.

   114 p hueic 26/08/2016 312 1

 • Ebook Mặt đường bêtông xi măng đường ôtô và sân bay: Phần 2

  Ebook Mặt đường bêtông xi măng đường ôtô và sân bay: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bêtông làm đường, chế tạo hỗn hợp bê tông, xây dựng mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ, các trường hợp riêng của việc xây dựng mặt đường bêtông xi măng đổ tại chỗ, xây dựng mặt đường bê tông lắp ghép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p hueic 26/08/2016 254 1

 • Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn: Phần 1

  Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết phần tử hữu hạn, tính chất của các phần tử hữu hạn, bài toán một chiều, hệ giàn, bài toán hai chiều dùng tam giác biến dạng không đổi, vật rắn tròn xoay chịu tải trọng đối xứng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   212 p hueic 25/07/2016 274 1

 • Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn: Phần 2

  Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn" do GS>TSKH Võ Như Cầu biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Hệ dầm trực giao, dầm ba chiều và không không gian, bài toán ba chiều, bài toán dao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   245 p hueic 25/07/2016 299 1

 • Ebook Máy xây dựng: Phần 1

  Ebook Máy xây dựng: Phần 1

  Cuốn sách "Máy xây dựng" được biên soạn nhằm cung cấp những khái niệm cơ bản về máy xây dựng, giới thiệu chức năng kết cấu và nguyên lý làm việc của các chủng loại máy và thiết bị chủ yếu trong thi công xây dựng. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   152 p hueic 25/07/2016 315 2

 • Ebook Máy xây dựng: Phần 2

  Ebook Máy xây dựng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Máy làm đất, thiết bị gia cố nền móng, máy và thiết bị gia công đá, máy phục vụ công tác bê tông, máy và thiết bị làm đường, máy khai thác xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   120 p hueic 25/07/2016 294 2

 • Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 1

  Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0" giới thiệu tới người đọc các hướng dẫn sử dụng ANSYS bao gồm: Giới thiệu về phần mềm ANSYS, mô tả hình học kết cấu, xây dựng mô hình phần tử hữu hạn, các thuộc tính vật liệu, đạt tải,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p hueic 25/07/2016 284 1

 • Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 2

  Ebook Tính kết cấu bằng phần mềm ANSYS VERSION 10.0: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc cách sử dụng ANSYS để giải các bài toán kết cấu bao gồm: Xây dựng mô hình hình học, tính toán hệ thanh dàn, tính toán dầm, bài toán tấm và vỏ, giải các bài toán ổn định, giải bài toán dao động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p hueic 25/07/2016 270 1

 • Ebook Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi: Phần 1

  Ebook Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi và nguyên tắc phòng chống, khảo sát địa chất công trình phục vụ công tác phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi. Mời các bạn tham khảo.

   65 p hueic 25/07/2016 232 1

 • Ebook Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi: Phần 2

  Ebook Phòng chống các hiện tượng phá hoại nền đường vùng núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu các nội dung: Hiện tượng trượt ở sườn dốc và các biện pháp phòng chống để bảo đảm ổn định nền đường, hiện tượng sụt lở và trôi đất đá phá hoại nền đường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p hueic 25/07/2016 234 1

 • Ebook Sàn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Ebook Sàn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 1

  Cuốn sách "Sàn bêtông cốt thép toàn khối" đề cập đến vấn đề thiết kế sàn sườn toàn khối, bao gồm việc thiết kế bản và dầm, những vấn đề cơ bản của kết cấu bêtông cốt thép toàn khối, từ đó có thể áp dụng để thiết kế các kết cấu tương tự như mái, móng bè, tường chắn, sàn tàu. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   43 p hueic 25/07/2016 305 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số