Nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử về ảnh hưởng của quá trình làm lạnh và tính ổn định nhiệt của vật liệu Penta-Silicene

Bài viết thực hiện trên mô hình 2 chiều của vật liệu Penta-Silicene thu được qua quá trình nén dưới áp suất cao từ trạng thái vô định hình. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.