• Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương I - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương I - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương I: Những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối, trình bày các nội dung cơ bản: các khái niệm về tĩnh học vật rắn tuyệt đối, hệ tiên đề tĩnh học, liên kết - phản lực liên kết, điều kiện cân bằng và các chương trình cân bằng của hệ lực không gian. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên...

   48 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương II: Nội lực và vẽ biểu đồ nội lực giới thiệu các nội dung chính: khái niệm cơ bản về Cơ học vật rắn biến dạng, các thành phần nội lực và cách xác định, liên hệ giữa các thành phần ứng suất và các thành phần nội lực, bài toán phẳng, biểu đồ nội lực cho bài toán phẳng. Đây là tài liệu học tập,...

   25 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng - Bài tập tập chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Bài tập tập chương II - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Bài tập tập chương II: Nội lực và biểu đồ nội lực trình bày các nội dung chính: biểu đồ nội lực cho bài toán phẳng, mô hình đơn giản, tính phản lực, biểu đồ lực cắt, biểu đồ moment uốn.

   10 p hueic 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương III - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương III - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương III: Ứng suất và biến dạng, trình bày các nội dung chính: trạng thái ứng suất tại một điểm, trạng thái ứng suất phẳng, trạng thái ứng suất trong bài toán phẳng, liên hệ giữa ứng suất và biến dạng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   19 p hueic 29/03/2017 4 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương IV - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương IV - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương IV: Lý thuyết bền, trình bày các nội dung: khái niệm về lý thuyết bền, các thuyết bền cơ bản, việc áp dụng các thuyết bền. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   10 p hueic 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương V - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương V - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương V: Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, trình bày các nội dung chính: moment tĩnh, moment quán tính của mặt cắt ngang, moment quán tính một số hình đơn giản, moment quán tính đối với hệ trục song song. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   12 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VI - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VI - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương VI : Tính bền thanh khi ứng suất không đổi, trình bày các nội dung chính: thiết lập công thức tính ứng suất pháp tổng quát, tính bền khi thanh chịu kéo nén đúng tâm, tính bền khi thanh chịu uốn thuần túy, tính bền khi thanh chịu uốn ngang phẳng, tính bền thanh khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời,... Đây là tài liệu...

   36 p hueic 29/03/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương VII: Tính biến dạng thanh, trình bày các nội dung chính: các khái niệm, phương pháp tích phân phương trình vi phân, phương pháp năng lượng, phương pháp tích phân trực tiếp, phương pháp năng lượng, giải bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp lực. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   28 p hueic 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Chương VIII - ThS. Nguyễn Thanh Nhã

  Bài giảng Cơ học ứng dụng - Chương VIII: Hệ siêu tĩnh, trình bày các nội dung chính: khái niệm hệ siêu tĩnh, giải bài toán bằng phương pháp lực. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Xây dựng.

   18 p hueic 29/03/2017 1 0

 • Ebook Bài tập thực hành Mastercam - Lập trình gia công khuôn với Lathe & Router

  Ebook Bài tập thực hành Mastercam - Lập trình gia công khuôn với Lathe & Router

  Cuốn sách "Bài tập thực hành Mastercam - Lập trình gia công khuôn với Lathe & Router" giúp người đọc làm quen với phân hệ Lathe chuyên dùng lập chương trình gia công tiện chi tiết và Router chuyên dùng tạo chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   322 p hueic 27/02/2017 2 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật: Phần 1 - Hà Quân (dịch)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật: Phần 1 - Hà Quân (dịch)

  Phần 1 cuốn giáo trình "Vẽ kỹ thuật" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Mở đầu về giáo trình vẽ kỹ thuật, ứng dụng về hình học, hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p hueic 21/01/2017 1 0

 • Giáo trình Vẽ kỹ thuật: Phần 2 - Hà Quân (dịch)

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật: Phần 2 - Hà Quân (dịch)

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Vẽ kỹ thuật" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Mặt cắt và hình cắt, bản vẽ chế tạo cơ khí và bản vẽ phác chi tiết, biểu diễn ren và ký hiệu ren, bản vẽ chi tiết tiêu chuẩn, bánh răng, bộ truyền bằng răng và lò xo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   138 p hueic 21/01/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số