• Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 1 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 1 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 1: Mở đầu” cung cấp cho người học các kiến thức: Trạng thái vật lý của vật chất, vật liệu và Vật liệu học, tổng quan về khoa học và công nghệ vật liệu, vật liệu của tương lai,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hueic 24/04/2018 22 0

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 2 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 2 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng tinh thể” cung cấp cho người học các kiến thức: Sự sắp xếp các nguyên tử trong chất rắn, mạng tinh thể, ô cơ sở, các loại cấu trúc tinh thể, ký hiệu phương, mặt theo chỉ số Miller,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hueic 24/04/2018 23 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 3 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 3 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 3: Cấu trúc của kim loại và hợp kim” cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc kim loại bao gồm: Lập phương tâm khối, lập phương tâm mặt, lục giác xếp chặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 24/04/2018 24 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 4 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 4 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 4: Cấu trúc của vật liệu gốm” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, vi cấu trúc của gốm, gốm truyền thống và gốm tiên tiến, quan hệ giữa số sắp xếp K và tỉ lệ r/R, cấu trúc các tinh thể vô cơ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p hueic 24/04/2018 31 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 5 + 6 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 5 + 6 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về cấu trúc vật liệu polymer và vật liệu composit bao gồm: Nguồn gốc của polyme, khái niệm, định nghĩa, nhiệt độ nóng chảy Tm và nhiệt độ chuyển thủy tinh Tg, tổng hợp polymer, cấu hình và cấu trạng,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   85 p hueic 24/04/2018 27 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 7 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 7 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 7: Khuyết tật trong cấu trúc” cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, khuyết tật điểm, khuyết tật đường, khuyết tật mặt, khuyết tật thể tích. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hueic 24/04/2018 21 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 8 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 8 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 8: Quá trình khuếch tán” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, cơ chế khuếch tán, khuếch tán ở trạng thái ổn định, các yếu tố ảnh hưởng đến sự khuếch tán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p hueic 24/04/2018 25 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 9 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 9 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 9: Giản đồ pha” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy tắc pha, các loại giản đồ pha. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p hueic 24/04/2018 25 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 10 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 10 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 10: Tính chất cơ” cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, biến dạng và đứt của vật liệu kỹ thuật, mỏi (Fatigue), đặc tính phụ thuộc thời gian (Time – dependent behavior). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p hueic 24/04/2018 31 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 11 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 11 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 11: Tính chất điện và từ” cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất điện, phân loại vật liệu theo tính chất điện, tính chất từ,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p hueic 24/04/2018 28 1

 • Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 12 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng Cơ sở khoa học vật liệu: Chương 12 – TS. Lê Văn Thăng

  Bài giảng “Cơ sở khoa học vật liệu – Chương 12: Tính chất quang” cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm, tương tác nguyên tử và điện tử, các tính chất quang học của kim loại, các tính chất quang học của kim loại,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p hueic 24/04/2018 23 1

 • Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng môn học Chi tiết máy: Chương 1 - ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 1: Mở đầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về chi tiết máy, những vấn đề cơ bản về thiết kế CTM, các CTM ghép, các CTM truyền động, các CTM đỡ và nối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hueic 24/04/2018 24 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số