• Giáo trình Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép: Phần 1

  Giáo trình Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép: Phần 1

  Giáo trình "Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép" được biên soạn làm giáo trình giảng dạy đại học chuyên ngành và làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sinh, cán bộ kỹ thuật ngành Luyện kim. Phần 1 giáo trình trình bày lý thuyết đông đặc nước thép, công nghệ và thiết bị đúc khuôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Giáo trình Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép: Phần 2

  Giáo trình Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình "Thiết bị và công nghệ đúc phôi thép" do PGS. TS. Ngô Trí Phúc và TS. Nguyễn Sơn Lâm biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung chương 3 - Công nghệ và thiết bị đúc liên tục, phần phụ lục kiểm tra cơ tính của thép. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 1

  Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 1

  Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 1 cung cấp cho các bạn những nội dung về khái niệm chung về ren và hình dáng kích thước các loại ren tam giác; nguyên tắc tạo ren và cách tính bánh răng thay thế cùng một số nội dung khác.

   22 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 2

  Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 2

  Mời các bạn tham khảo Giáo trình Tiện ren tam giác: Phần 2 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về tiện ren tam giác ngoài có bước ren < 2 mm, tiện ren tam giác ngoài có bước ren > 2 mm, tiện ren trên mặt côn.

   31 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 1: Mở đầu (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 1: Mở đầu (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 1: Mở đầu trình bày các nội dung cơ bản của bài giảng,  phương pháp học và đánh giá kết quả, các nguồn tài liệu tham khảo, các chức năng cơ bản của một hệ thống điều khiển, tổng quan các lĩnh vực ứng dụng,  lược sử phát triển các giải pháp điều khiển.

   18 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 2: Cấu trúc hệ thống (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 2: Cấu trúc hệ thống (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 2: Cấu trúc hệ thống trình bày các nội dung về cấu trúc cơ bản của một HT ĐK&GS, mô hình phân cấp chức năng, cấu trúc vào/ra, cấu trúc điều khiển.

   19 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 3: Kiến trúc PLC/HMI (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 4: Kiến trúc PLC/HMI trình bày siới thiệu sơ lược về PL, cấu hình cơ bản một hệ PLC/HMI, phương pháp lập trình PLC, SCADA/HMI cho giải pháp PLC, các điểm mấu chốt trong kiến trúc PLC/HMI.

   17 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 4: Kiến trúc DCS (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 4: Kiến trúc DCS (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 4: Kiến trúc DCS cung cấp cho bạn đọc các kiến thức chung về DCS, cấu hình cơ bản của các hệ DCS, các điểm mấu chốt trong kiến trúc DCS, so sánh kiến trúc PLC/HIM với DCS.

   26 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 4b: DeltaV Digital Automation System (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 4b: DeltaV Digital Automation System (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - DeltaV Digital Automation System có nội dung giới thiệu hệ điều khiển DeltaV, cấu hình tiêu biểu DeltaV, trạm điều khiển,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 5: Phần mềm điều khiển

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 5: Phần mềm điều khiển

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 5: Phần mềm điều khiển trình bày các vấn đề TGT trong các hệ thống điều khiển, lập trình theo chuẩn IEC 61131-3, phương pháp luận khối chức năng và chuẩn IEC 61499.

   64 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 6: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 6: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 7: Xử lý thời gian thực và xử lý phân tán cung cấp cho người học kiến thức về khái niệm “thời gian thực”, hệ điều hành thời gian thực, khái niệm “xử lý phân tán”,  các kiến trúc xử lý phân tán, các cơ chế giao tiếp trong hệ phân tán.

   11 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 7: Qui trình tích hợp hệ thống (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 7: Qui trình tích hợp hệ thống (ĐHBKHN)

  Bài giảng Hệ thống PLC và DCS - Chương 7: Qui trình tích hợp hệ thống trình bày các bước phát triển hệ thống, mục đích điều khiển, mô tả các chức năng điều khiển, đánh giá và lựa chọn giải pháp hệ thống.

   33 p hueic 25/09/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số