• Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 1 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại" do PGS.TS. Trịnh Thị Thanh biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân loại chất thải rắn theo nhóm biện pháp xử lý, các nguyên tắc, các cơ chế cũng như các biện pháp xử lý chất thải rắn nguy hại. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 7....

   71 p hueic 31/01/2018 7 0

 • Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại: Phần 2 - PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ xử lý chất thải rắn nguy hại" do PGS.TS. Trịnh Thị Thanh biên soạn, phàn 2 trình bày các nội dung: Thu hồi và tái chế chất thải rắn nguy hại, một số ví dụ ứng dụng xử lý chất thải rắn nguy hại tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p hueic 31/01/2018 9 0

 • Bài giảng Khí tượng biển: Phần 1

  Bài giảng Khí tượng biển: Phần 1

  Phần 1 tập bài giảng "Khí tượng biển" do các cán bộ giảng viên trường ĐH Thủy lợi biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về khí tượng và khí tượng biển, bức xạ trong khí quyển, cơ sở động lực học khí quyển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   136 p hueic 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Khí tượng biển: Phần 2

  Bài giảng Khí tượng biển: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tập bài giảng giới thiệu tới người đọc các kiến thức về hoàn lưu khí quyển, tương tác biển - khí quyển, thời tiết biển Đông, khí hậu biển Đông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   133 p hueic 31/01/2018 2 0

 • Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 1 với nội dung phân tích các chỉ tiêu nước. Nội dung phần này sẽ giúp học viên xác định được độ màu, độ pH, độ acid,...các thành phần của nước.

   43 p hueic 31/12/2017 17 0

 • Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thực hành phân tích công nghiệp 3 (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm nội dung chương 2 - Phân tích khí và chương 3 - Phân tích thực phẩm. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   43 p hueic 31/12/2017 17 0

 • Ebook Công nghệ lọc và chế biến dầu: Phần 1

  Ebook Công nghệ lọc và chế biến dầu: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Công nghệ lọc và chế biến dầu" trình bày các kiến thức mở đầu về công nghệ lọc và chế biến dầu, dầu thô và phương hướng chế biến dầu thô, các quá trình chuẩn bị dầu thô, nguyên lý chưng cất và các vấn đề công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   159 p hueic 30/11/2017 22 0

 • Ebook Công nghệ lọc và chế biến dầu: Phần 2

  Ebook Công nghệ lọc và chế biến dầu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ lọc và chế biến dầu" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chưng cất dầu thô ở áp suất khí quyển, chưng cất dầu trong chân không, các quá trình chế biến xăng và nhiên liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   228 p hueic 30/11/2017 24 0

 • Ebook Cấp nước - Tập 2: Xử lý nước thiên nhiên và cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

  Ebook Cấp nước - Tập 2: Xử lý nước thiên nhiên và cấp cho sinh hoạt và công nghiệp

  Cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức về chất lượng nước thiên nhiên, các quá trình và sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên, keo tụ chất bẩn trong nước bằng phèn, hóa chất dùng để xử lý nước và các thiết bị pha chế định lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   586 p hueic 30/11/2017 19 0

 • Bài giảng Hóa học môi trường - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng Hóa học môi trường - ĐH Thủy lợi

  Bài giảng "Hóa học môi trường" trình bày các nội dung: Hóa học môi trường khí quyển, môi trường thủy quyển, hóa học môi trường đất, các vòng tuần hoàn trong tự nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p hueic 30/11/2017 14 0

 • Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 2 (dùng cho các lớp cao học) - PGS.TS. Nguyễn Bá Uẩn

  Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 2 (dùng cho các lớp cao học) - PGS.TS. Nguyễn Bá Uẩn

  Bài giảng Kinh tế tài nguyên nước 2 có cấu trúc gồm 4 chương cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tầm quan trọng của tài nguyên nước, kinh tế cấp tưới nước, kinh tế chương trình phòng chống lũ và bảo vệ bờ, những vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

   144 p hueic 30/11/2017 16 0

 • Bài giảng Hóa học

  Bài giảng Hóa học

  Nội dung bài giảng của thạc sĩ Từ Anh Phong trình bày những kiến thức cơ bản và cần thiết để sinh viên có thể theo học tiếp những môn học chuyên ngành như: cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử, nhiệt động học hóa học, động hóa học, đại cương về dung dịch, điện hóa học.

   135 p hueic 31/10/2017 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số