• Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam

  Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam

  Bài vết trình bày biến đổi khí hậu toàn cầu; biến đổi khí hậu ở Việt Nam; tác động của biến đổi khí hậu đối với một số lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam; những thách thức chủ yếu trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; khuyến nghị về định hướng chiến lược và...

   18 p hueic 20/09/2019 5 0

 • Thay đổi khí hậu và bờ biển Việt Nam những thời cơ và thách thức của việc cung ứng thông tin

  Thay đổi khí hậu và bờ biển Việt Nam những thời cơ và thách thức của việc cung ứng thông tin

  Bài viết trình bày lợi ích ở cấp độ quốc gia cũng là lợi ích quốc tế, sự tiến bộ ở bất cứ nơi đâu trong việc khắc phục biến đổi khí hậu có thể trở thành sự tiến bộ ở mọi nơi. Chiến dịch khắc phục biến đổi khí hậu liên quan đến mọi xã hội nhưng dường như có những tác động không đồng đều trong phạm vi giới tính, tình trạng...

   23 p hueic 20/09/2019 4 0

 • Xây dựng bản đồ hệ thống thông tin phục vụ quản lý hạ tầng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  Xây dựng bản đồ hệ thống thông tin phục vụ quản lý hạ tầng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

  Bài viết với các nội dung: xây dựng bản đồ hệ thống thông tin phục vụ quản lý hạ tầng cấp nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông qua các biện pháp nghiên cứu điều tra thực tế, điều tra số liệu thứ cấp, phân tích thống kê, phương pháp bản đồ… nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ quản lý hệ thống...

   5 p hueic 20/09/2019 5 0

 • Dư lượng thuốc diệt cỏ trong môi trường không khí và ảnh hưởng của thuốc đến sức khỏe người sử dụng trong vườn cao su

  Dư lượng thuốc diệt cỏ trong môi trường không khí và ảnh hưởng của thuốc đến sức khỏe người sử dụng trong vườn cao su

  Bài viết nghiên cứu dư lượng thuốc diệt cỏ trong môi trường không khí và ảnh hưởng của thuốc đến sức khỏe người sử dụng trong vườn cao su; đưa ra các kết luận và kiến nghị nhằm nâng cao sức khỏe cho người sử dụng thuốc diệt cỏ. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung bài viết.

   8 p hueic 20/09/2019 6 0

 • Bàn về những hành vi ứng xử không thân thiện với tài nguyên môi trường

  Bàn về những hành vi ứng xử không thân thiện với tài nguyên môi trường

  Bài viết đề cập đến một số hành vi ứng xử của con người đối với tài nguyên môi trường và đề cập đến việc giáo dục môi trường nhân văn. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

   6 p hueic 20/09/2019 4 0

 • Ebook Dòng chảy - Cẩm nang dòng chảy môi trường

  Ebook Dòng chảy - Cẩm nang dòng chảy môi trường

  Ebook trình bày các nội dung về dòng chảy như định nghĩa về dòng chảy, các lợi ích của dòng chảy, xác định nhu cầu nước, các khung đánh giá dòng chảy, sửa đổi cơ sở hạ tầng tài nguyên nước, tác động của các cơ sở hạ tầng và phương án giải quyết, thực hiện dòng chảy môi trường sử dụng cơ sở hạ tầng nước, trang trải chi phí, xây...

   147 p hueic 20/08/2019 26 0

 • Bài giảng Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R'TIH - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng Giải pháp kỹ thuật xử lý nước thải khu tái định cư của thủy điện Đak R'TIH - TS. Lê Quốc Tuấn

  Bài giảng nghiên cứu nguy cơ gây ô nhiễm nước bởi nước thải sinh hoạt, phương pháp xử lý tại nguồn, phương án xử lý nước thải sinh hoạt cho tái định cư, phương án công nghệ sinh thái, phương án hồ sinh học, phương án xử lý tại nguồn quy mô hộ gia đình. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   29 p hueic 20/08/2019 14 0

 • Bài giảng Kế hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến 2030 (Master plan for sewerage and drainage system in Da nang City by 2030)

  Bài giảng Kế hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng đến 2030 (Master plan for sewerage and drainage system in Da nang City by 2030)

  Nội dung bài thuyết trình giới thiệu chung về thành phố Đà Nẵng, trình bày về hiện trạng thoát nước thải tại thành phố Đà Nẵng, hiện trạng hệ thống thoát nước mưa, yếu tố ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và an toàn về nước, những chính sách và kế hoạch đến 2030 về kế hoạch thoát nước tại thành phố Đà Nẵng.

   13 p hueic 20/08/2019 14 0

 • Bài thuyết trình Nghiên cứu về tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

  Bài thuyết trình Nghiên cứu về tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay

  Bài thuyết trình bày các nội dung: tình hình môi trường ở Việt Nam nói chung và Trà Vinh nói riêng đang gặp phải vấn nạn ô nhiễm môi trường về ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí do tác động trực tiếp hay gián tiếp của con người và đưa ra các kết luận về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường.

   14 p hueic 20/08/2019 14 0

 • Bài thuyết trình Yêu cầu pháp luật và định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường ở Việt Nam

  Bài thuyết trình Yêu cầu pháp luật và định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường ở Việt Nam

  Nội dung của bài thuyết trình trình bày vấn đề yêu cầu pháp luật về quy hoạch bảo vệ môi trường ở Việt Nam, những định hướng về quy hoạch bảo vệ môi trường ở Việt Nam qua dự thảo thông tư và hướng dẫn lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung.

   37 p hueic 20/08/2019 14 0

 • Bài giảng Môi trường và phát triển kinh tế

  Bài giảng Môi trường và phát triển kinh tế

  Bài giảng trình bày khái niệm phát triển bền vững và mối quan hệ nền kinh tế và môi trường, môi trường và phát triển, dân số, tài nguyên và môi trường, nghèo và môi trường, tăng trưởng với môi trường, phát triển nông thôn và môi trường, phát triển đô thị và môi trường, môi trường toàn cầu, phạm vi suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu...

   14 p hueic 20/08/2019 14 0

 • Bài thuyết trình Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta

  Bài thuyết trình Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta

  Bài thuyết trình "Ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta" gồm các nội dung sau: Ô nhiễm môi trường không khí, ô nhiễm môi trường nước, ô nhiễm do chất thải rắn, ô nhiễm do chất phóng xạ và các phương pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình.

   15 p hueic 20/08/2019 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số