• Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 2

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học đánh giá tác động môi trường cung cấp cho người học những kiến thức về: Các phương pháp dùng trong đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động đến chất lượng môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p hueic 27/07/2021 131 0

 • Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 1

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2): Phần 1

  Giáo trình Đánh giá tác động môi trường (Tái bản lần 2) gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính sau: Tổng quan về đánh giá tác động môi trường, quy trình thực hiện đánh giá tác động môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   176 p hueic 27/07/2021 125 0

 • Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường

  Giáo trình Mô hình hóa trong quản lý và nghiên cứu môi trường cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình hóa, những khái niệm cơ bản và phân loại; Xây dựng mô hình; Một số mô hình cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p hueic 27/07/2021 137 0

 • Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 1: Giáo dục môi trường

  Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 1: Giáo dục môi trường

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Giáo dục môi trường, quan niệm về giáo dục môi trường, phạm vi giáo dục môi trường ở Việt Nam, chính sách giáo dục môi trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   35 p hueic 27/07/2021 117 0

 • Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 2: Các biện pháp bảo vệ môi trường

  Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 2: Các biện pháp bảo vệ môi trường

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các biện pháp bảo vệ môi trường, các nguồn tài nguyên, cân bằng sinh thái, cải tạo phục hồi các nguồn tài nguyên,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   17 p hueic 27/07/2021 121 0

 • Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 3: Hoá học của thủy quyển

  Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 3: Hoá học của thủy quyển

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hoá học của thủy quyển, nước và vòng tuần hoàn của nước, thành phần và mô hình nước biển,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   74 p hueic 27/07/2021 111 0

 • Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 4: Hoá học của địa quyển

  Bài giảng Cơ sở Hóa môi trường - Chương 4: Hoá học của địa quyển

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hoá học của địa quyển, cấu tạo địa quyển, hoá học của quá trình phong hoá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   23 p hueic 27/07/2021 113 0

 • Bài giảng Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục

  Bài giảng Thảm họa môi trường và biện pháp khắc phục

  Nội dung của bài giảng trình bày về các thảm họa môi trường như hạn hán, cháy rừng, lũ lụt, mưa acid, dầu tràn, rò rỉ hạt nhân, bom nguyên tử và các sự cố trong sản xuất công - nông nghiệp, những tác hại về các sự cố bom nguyên tử, nổ lò phản ứng hạt nhân và một số biện pháp khắc phục.

   43 p hueic 27/07/2021 221 0

 • Đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa

  Đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa

  Kết quả nghiên cứu Đặc điểm địa hóa môi trường nước dưới đất khu vực ven biển tỉnh Thanh Hóa cho thấy các nguồn nước dưới đất trong vùng đã bước đầu bị ô nhiễm cục bộ các chất hữu cơ (Nitrat, nitrit) và các kim loại nặng ( Mn, Pb, Cd, Hg).

   9 p hueic 27/07/2021 119 0

 • Tối ưu hóa môi trường lên men bề mặt (SSP) của chủng Aspergil lus niger GM56 (ĐB 106) để thu Xylanaza cung cấp cho chăn nuôi

  Tối ưu hóa môi trường lên men bề mặt (SSP) của chủng Aspergil lus niger GM56 (ĐB 106) để thu Xylanaza cung cấp cho chăn nuôi

  Trong nghiên cứu này, các tác giả tiến hành tối ưu hóa môi trường lên men bề mặt của chủng A. niger GM56 (ĐB106) theo phương pháp Box -Willson trên quy mô lớn nhằm thu được nhiều lương xylanaxa để phục vụ cho các nghiên cứu ứng dụng tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hueic 27/07/2021 95 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu điện cực đến khả năng hình thành plasma và phân hủy axít 2,4 dichlorophenoxy axetic trong môi trường nước

  Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu điện cực đến khả năng hình thành plasma và phân hủy axít 2,4 dichlorophenoxy axetic trong môi trường nước

  Quá trình phóng điện plasma tạo ra các gốc tự do OH, H, O,… và các phần tử hoạt động như O, H, O2, H2, H2O2. Đây là những tác nhân có tính oxy hóa khử mạnh, khi gặp các phân tử hữu cơ độc hại trong môi trường nước hay môi trường không khí, chúng dễ dàng phân hủy về các chất không độc hại. Bài viết này trình bày ảnh hưởng của vật liệu điện...

   7 p hueic 27/07/2021 97 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phụ gia đa nguyên tố chứa Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than

  Nghiên cứu ảnh hưởng của chất phụ gia đa nguyên tố chứa Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than

  Trong báo cáo này, ảnh hưởng của phụ gia đa nguyên tố chứa Na, Fe, Al, Ca đến hiệu quả đốt than áp dụng trên mẫu than antraxit Việt Nam của nhà máy nhiệt điện đốt than đã được chỉ ra, so sánh, đánh giá trên tiêu chí giảm nhiệt độ bắt cháy và tăng mức độ cháy kiệt của than. Kết quả nghiên cứu thu được cho thấy, ảnh hưởng của hàm lượng Ca...

   6 p hueic 27/07/2021 104 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số