• Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.1 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 5 - Vi xử lý 8086. Chương này giúp người học: Hiểu được định nghĩa và các kiến thức tổng quan về vi xử lý 8086, biết được cấu trúc bên trong của 8086. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p hueic 24/05/2019 17 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.5 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.5 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giúp người học hiểu được những kiến thức cơ bản về Interrupt trong vi điều khiển 8051. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Định nghĩa interrupts và các interrupts trong vđk 8051; cách sử dụng các ngắt ngoài; cách sử dụng các ngắt Timer, UART; viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p hueic 24/05/2019 21 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 3 - Ứng dụng họ vi điều khiển 8051. Chương này giúp người học: Hiểu được một số ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế; biết được cách sử dụng các thành phần trong 8051 vào ứng dụng; biết được quy trình xây dựng một ứng dụng sử dụng vđk 8051; vận dụng để viết các chương trình ứng dụng đơn giản sử dụng 8051.

   27 p hueic 24/05/2019 21 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 5.2 - Vi xử lý 8086-2. Chương này giúp người học hiểu được sơ đồ chân và chức năng các chân của vi xử lý 8086, biết được các chế độ định địa chỉ trong lập trình với vi xử lý 8086. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p hueic 24/05/2019 17 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Nội dung chương này giúp người học hiểu được tập lệnh assemply của vi xử lý 8086, biết được các bước lập trình với VXL 8086, biết được cấu trúc chung của một chương trình ASM trên 8086, biết và sử dụng được các cấu trúc điều khiển cơ bản.

   59 p hueic 24/05/2019 21 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ghép nối bộ nhớ và ngoại vi như: Ghép nối bộ nhớ, giải mã địa chỉ nhớ, ghép nối thiết bị ngoại vi, các kiểu giao tiếp I/O, giải mã địa chỉ thiết bị ngoại vi.

   34 p hueic 24/05/2019 18 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 1 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 1 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 1 - Tổng quan về Vi xử lý – Vi điều khiển. Chương này giúp người học: Hiểu được các khái niệm tổng quan về vi xử lý - vi điều khiển, biết phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa vi xử lý - vi điều khiển, biết được ứng dụng của vi xử lý - vi điều khiển trong thực tế cuộc sống, biết được lịch sử phát triển và các...

   20 p hueic 24/05/2019 18 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về lập trình hợp ngữ của họ vi điều khiển 8051. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tập lệnh bên trong vđk 8051; cách sử dụng các lệnh ASM trên 8051; cách sử dụng các cấu trúc, các dữ liệu, hàm ASM; viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p hueic 24/05/2019 19 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về môn học Vi xử lý – Vi điều khiển. Môn học Vi xử lý - Vi điều khiển giúp người học hiểu, biết và vận dụng được khối kiến thức cơ bản về Vi xử lý – Vi điều khiển; hiểu được kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 8051 và vi xử lý 8086; có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Assemply để minh họa, thực...

   11 p hueic 24/05/2019 16 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.2 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về tổ chức bộ nhớ của họ vi điều khiển 8051. Chương này giúp người học: Hiểu được cấu trúc bộ nhớ bên trong vđk 8051; biết được cách hoạt động các thanh ghi đặc biệt; biết được cách ghép nối với ROM, RAM ngoài; biết được các kiểu định địa chỉ trong 8051.

   32 p hueic 24/05/2019 17 0

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về họ vi điều khiển 8051 (Timer – UART). Chương này giúp người học: Biết được cách sử dụng các lệnh ASM trên 8051; biết được cách sử dụng các cấu trúc, các dữ liệu, hàm ASM; vận dụng để viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hueic 24/05/2019 18 0

 • Điều khiển bộ biến đổi đa mức có cấu trúc MMC nối lưới dựa trên phương pháp điều khiển dự báo dòng điện

  Điều khiển bộ biến đổi đa mức có cấu trúc MMC nối lưới dựa trên phương pháp điều khiển dự báo dòng điện

  Bài viết đề xuất phương pháp điều khiển dự báo dòng điện dựa trên phương pháp điều khiển dự báo hữu hạn các trạng thái đóng cắt (FCS-MPC), đồng thời điều khiển công suất để kết nối MMC với lướisử dụng bộ điều khiển tuyến tính PHI.

   5 p hueic 24/05/2019 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số