• Giáo trình Kỹ thuật robot: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

  Giáo trình Kỹ thuật robot: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Kỹ thuật robot cung cấp cho người học các kiến thức: Bộ điều khiển robot, tạo quỹ đạo chuyển động robot, cảm biến trang bị robot, xử lý giọng nói. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   161 p hueic 27/05/2020 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật robot: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

  Giáo trình Kỹ thuật robot: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Trường Thịnh

  Phần 1 cuốn giáo trình Kỹ thuật robot cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kỹ thuật robot, nền tảng robot, biểu diễn hướng và vị trí, động học robot, Jacobi và động học vận tốc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p hueic 27/05/2020 2 0

 • Giáo trình Khí cụ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình Khí cụ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình này được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, sau khi học tập xong mô đun này, học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các môn học, mô đun đun khác của nghề.

   110 p hueic 27/04/2020 55 0

 • Giáo trình Vẽ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình Vẽ điện - Nghề: Điện công nghiệp

  Giáo trình này được thiết kế theo mô đun thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ Cao đẳng nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo, sau khi học tập xong mô đun này, học viên có đủ kiến thức để học tập tiếp các môn học, mô đun đun khác của nghề.

   68 p hueic 27/04/2020 81 2

 • Bài giảng Cung cấp điện - Chương 8: Tính toán dòng ngắn mạch

  Bài giảng Cung cấp điện - Chương 8: Tính toán dòng ngắn mạch

  Bài giảng "Cung cấp điện - Chương 8: Tính toán dòng ngắn mạch" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về ngắn mạch, qui tắc chung tính toán ngắn mạch, quá trình quá độ trong mạch ba pha đơn giản,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   59 p hueic 27/04/2020 16 0

 • Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - Bù công suất phản kháng

  Bài giảng Cung cấp điện: Chương 7 - Bù công suất phản kháng

  Bài giảng "Cung cấp điện - Chương 7: Bù công suất phản kháng" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và ý nghĩa nâng cao hệ số công suất, các biện pháp nâng cao hệ số công suất, xác định dung lượng bù kinh tế tại các hộ tiêu thụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   55 p hueic 27/04/2020 16 1

 • Bài giảng Cung cấp điện - Chương 6: Xác định tiết diện dây dẫn

  Bài giảng Cung cấp điện - Chương 6: Xác định tiết diện dây dẫn

  Bài giảng "Cung cấp điện - Chương 6: Xác định tiết diện dây dẫn" cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn theo điều kiện phát nóng, lựa chọn theo điều kiện phát nóng do ngắn mạch, lựa chọn theo tổn thất điện áp cho phép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hueic 27/04/2020 16 1

 • Bài giảng Cung cấp điện - Chương 5: Tính toán điện trong mạng

  Bài giảng Cung cấp điện - Chương 5: Tính toán điện trong mạng

  Bài giảng "Cung cấp điện - Chương 5: Tính toán điện trong mạng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sơ đồ thay thế mạng điện, tổn thất công suất và điện năng, tổn thất điện áp trong mạng điện, tính toán mạng điện kín,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p hueic 27/04/2020 14 0

 • Bài giảng Cung cấp điện - Chương 2: Phụ tải điện

  Bài giảng Cung cấp điện - Chương 2: Phụ tải điện

  Bài giảng "Cung cấp điện - Chương 2: Phụ tải điện" cung cấp cho người học một số khái niệm về phụ tải điện, đặc tính phục tải điện, phương pháp xác định phụ tải tính toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   48 p hueic 27/04/2020 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp

  Bài giảng Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp

  Bài giảng "Kỹ thuật điện - Chương 6: Máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu tạo máy biến áp, nguyên lý làm việc của máy biến áp, phương trình đặc trưng của máy biến áp, mạch điện thay thế máy biến áp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   129 p hueic 27/04/2020 14 0

 • Tái cấu hình lưới điện phân phối có tải không cân bằng với hàm mục tiêu giảm tổn thất công suất

  Tái cấu hình lưới điện phân phối có tải không cân bằng với hàm mục tiêu giảm tổn thất công suất

  Bài viết này trình bày thuật toán PSO để tái cấu hình lưới điện phân phối ba pha hình tia không cân bằng nhằm giảm thiểu tổn thất công suất với công cụ tính toán phân bố công suất là phương pháp Backward/Forward cải tiến.

   11 p hueic 27/04/2020 12 0

 • Hệ thống thu nhận tín hiệu hồng ngoại đa hướng dùng cho hệ đa robot

  Hệ thống thu nhận tín hiệu hồng ngoại đa hướng dùng cho hệ đa robot

  Nghiên cứu này nhằm thực hiện hệ thống thu nhận đa hướng cho hệ đa robot bằng cách sử dụng bộ thu tín hiệu hồng ngoại đơn hướng. Truyền thông hồng ngoại là một giải pháp phổ biến trong lĩnh vực đa robot vì có những ưu điểm như giá thành rẻ, dễ sử dụng và triển khai nhanh.

   8 p hueic 27/04/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số