• Ebook Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất (dùng cho các trường đào tạo hệ đại học kỹ thuật điện): Phần 1

  Ebook Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất (dùng cho các trường đào tạo hệ đại học kỹ thuật điện): Phần 1

  Cuốn sách "Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất (dùng cho các trường đào tạo hệ đại học kỹ thuật điện" trình bày cơ sở lý thuyết về vật liệu dùng để chế tạo, nguyên tắc thiết kế cuộn dây điện và biến áp trong thiết bị điện tử công suất. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung từ chương 1 và chương 2....

   156 p hueic 30/06/2017 3 0

 • Ebook Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất (dùng cho các trường đào tạo hệ đại học kỹ thuật điện): Phần 2

  Ebook Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất (dùng cho các trường đào tạo hệ đại học kỹ thuật điện): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thiết kế cuộn dây và biến áp trong thiết bị điện tử công suất (dùng cho các trường đào tạo hệ đại học kỹ thuật điện", phần 2 trình bày các nội dung: Tính toán cuộn cảm, thiết kế một số thiết bị đặc biệt. Đây là một tài liệu học tập hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử...

   89 p hueic 30/06/2017 4 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 1 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 1 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 1 giới thiệu về Những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đo lường do Mai Quốc Khánh biên soạn có nội dung gồm 2 phần: phần 1 là các khái niệm cơ bản về phép đo và phương tiện đo, phần 2 giới thiệu sai số và các phương pháp giảm sai số. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Điện.

   52 p hueic 28/04/2017 3 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài mở đầu - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài mở đầu - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài mở đầu có nội dung giới thiệu chung về đo lường điện. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học nắm được các kiến thức cơ bản về: đối tượng của môn Đo lường điện, ứng dụng của đo lường điện, đặc điểm của đo lường điện, chương trình môn học.

   11 p hueic 28/04/2017 2 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 2 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 2 - Mai Quốc Khánh

  Bài 2: Các cơ cấu đo lường điện cơ bản thuộc bộ Bài giảng môn Đo lường điện có nội dung giới thiệu: các nguyên lý hoạt động của CCĐ, cơ cấu đo từ điện, cơ cấu đo điện từ, cơ cấu đo điện động, cơ cấu đo tĩnh điện, đo dòng điện và điện áp sử dụng cơ cấu đo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hueic 28/04/2017 1 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 3 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 3 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 3 giới thiệu về Cơ sở kỹ thuật đo lường số được biên soạn nhằm giúp người học nắm vững các nội dung về: Khái niệm cơ bản trong kỹ thuật đo lường số, sơ đồ chức năng và các khối chức năng cơ bản của máy đo lường số.

   42 p hueic 28/04/2017 2 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 4 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 4 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 4 giới thiệu về Máy hiện sóng điện từ do Mai Quốc Khánh biên soạn nhằm giúp người học nắm vững các nội dung về: Khái niệm chung về máy hiện sóng điện từ, nguyên lý xây dựng máy hiện sóng, sơ đồ cấu trúc và các chế độ làm việc của máy hiện sóng, vấn đề mở rộng đặc tính của máy hiện sóng, máy hiện...

   58 p hueic 28/04/2017 3 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 5 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 5 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 5 giới thiệu đến người học nội dung cơ bản về đo điện áp. Bài giảng gồm có các nội dung khái quát về: khái niệm chung về phép đo điện áp, vôn mét điện tử loại tương tự, vôn mét số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p hueic 28/04/2017 1 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 6 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 6 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 6 giới thiệu về đo góc lệch vòng được biên soạn nhằm giúp người học nắm vững các kiến thức cơ bản về điện như: khái niệm chung về góc lệch pha, các phương pháp đo góc lệch pha.

   30 p hueic 28/04/2017 1 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 7 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 7 - Mai Quốc Khánh

  Bài 7: Đo tần số thuộc bộ bài giảng Bài giảng môn Đo lường điện do Mai Quốc Khánh biên soạn giúp người học nắm vững một số khái niệm chung về đo tần số, các phương pháp đo tần số bằng các mạch điện có tham số phụ thuộc tần số, các phương pháp để đo tần số, các phương pháp để đo tần số.

   42 p hueic 28/04/2017 1 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 8 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 8 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 8 giới thiệu về Đo các tham số của dao động điều chế gồm những kiến thức cơ bản giúp người học nắm được các nội dung về khái niệm chung về đo điều chế, đo điện biên, đo điều tần. Bài giảng được biên soạn rõ ràng giúp người học dễ tiếp thu và nắm bắt.

   30 p hueic 28/04/2017 3 0

 • Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 9 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện: Bài 9 - Mai Quốc Khánh

  Bài giảng môn Đo lường điện - Bài 9: Đo công suất gồm 2 phần trong đó phần 1 giới thiệu về khái niệm chung, phần 2 các phương pháp đo. Bài giảng được biên soạn nhằm giúp người học nắm được các nội dung cơ bản về Đo công suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p hueic 28/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số