• Ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop - TS. Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu

  Ebook Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop - TS. Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Trọng Hữu

  Cuốn sách "Bài tập thiết kế mô hình ba chiều với Mechanical Desktop" gồm 17 bài tập có liên quan đến 4 nội dung chính của phần mềm Mechanaical Desktop: Mô hình solia, mô hình láp ráp, bản vẽ hai chiều, mô hình măt cong. Mời các bạn tham khảo.

   337 p hueic 30/06/2017 4 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 1: Phần mềm

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 1: Phần mềm

  Nội dung bài 1: Phần mềm thuộc bài giảng Quản trị dự án phần mềm trình bày về khủng hoảng phần mềm, các mô hình phát triển phần mềm, bi kịch dự án phần mềm, lỗi của phần mềm. Tham khảo bài giảng này để hiểu nội dung môn học một cách chi tiết.

   22 p hueic 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 6: Giai đoạn thực hiện

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 6: Giai đoạn thực hiện

  Dưới đây là bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 6: Giai đoạn thực hiện trình bày nội dung về các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, thiết kế module, quản lý mua sắm, môi trường lập trình, các công đoạn trong lập trình. Tài liệu này có ích cho công việc giảng dạy và học tập, mời các bạn tham khảo.

   14 p hueic 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 4: Giai đoạn phân tích

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 4: Giai đoạn phân tích

  Nội dung bài 4: Giai đoạn phân tích thuộc bài giảng Quản trị dự án phần mềm trình bày về mục tiêu của giai đoạn phân tích, viết đặc tả chức năng, xây dựng kế hoạch dự án cuối cùng, viết tài liệu đề xuất phát triển, xây dựng thiết kế tổng thể. Hãy tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

   9 p hueic 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 11: Lịch trình dự án

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 11: Lịch trình dự án giúp người tham khảo biết thêm về các phương pháp lập kế hoạch lịch trình, nội dung về WBS, phương pháp luận về lập trình, biểu đồ Gantt, biểu đồ pert và đường găng, thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

   28 p hueic 30/06/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 9: Giai đoạn vận hành

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 9: Giai đoạn vận hành

  Bài 9: Giai đoạn vận hành thuộc bài giảng Quản trị dự án phần mềm trình bày nội dung về các vấn đề bảo trì, các hình thức thực hiện bảo trì, lập các phiếu bảo trì, mục tiêu giai đoạn vận hành,... Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   10 p hueic 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 2: Dự án phần mềm

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 2: Dự án phần mềm trình bày các nội dung về thế nào là dự án CNTT, sự cần thiết phải quản trị dự án, nguyên nhân thất bại của các dự án phần mềm, phổ của quản trị dự án và nội dung quản trị dư án. Tham khảo bài giảng để nắm bắt môn học một cách cụ thể nhất.

   12 p hueic 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 5: Giai đoạn thiết kế

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 5: Giai đoạn thiết kế

  Nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản giúp ích cho việc học tập. Sau đây là bài giảng quản trị dự án phần mềm bài 5: Giai đoạn thiết kế trình bày về mục tiêu của giai đoạn thiết kế, vai trò của người quản trị, đặc tả thiết kế, nội dung tài liệu đặc tả thiết kế, công việc cuả người quản trị dự án, xem xét lại ước...

   14 p hueic 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 3: Giai đoạn xác định

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giảng viên có thêm tài liệu để tham khảo cho quá trình học tập giảng được tốt hơn. Dưới đây là bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 3: Giai đoạn xác định trình bày về mục đích và các hoạt động chính, tài liệu đề cương dự án, cấu trúc đề cương dự án, hồ sơ nghiên cứu dự án khả thi, danh sách các...

   30 p hueic 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 10: Ước lượng dự án

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 10: Ước lượng dự án trình bày nội dung về tầm quan trọng của ước lượng dự án, các phương pháp ước lượng, điểm chức năng, mô hình ước lượng thực nghiệm, mô hình cơ bản của cocomo, phương trình phần mềm. Mời các bạn sinh viên và các thầy cô tham khảo.

   18 p hueic 30/06/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận trình bày nội dung về mục tiêu của kiểm thử chấp nhận, lập kế hoạch về kiểm thử chấp nhận, tổ chức rà soát trước khi kiểm thử chấp nhận, chuẩn bị tài nguyên cho kiểm thử, danh sách các công việc kiểm thử, vai trò của người quản lý.

   8 p hueic 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 13: Quản lý chất lượng

  Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 13: Quản lý chất lượng

  Mời các bạn và thầy cô tham khảo bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 13: Quản lý chất lượng trình bày về quan niệm về chất lượng phần mềm, khái niệm về quản lý chất lượng phần mềm, các họat động cải thiện chất lượng phần mềm, chuẩn hoá đối với quản lý chất lượng phần mềm để giúp ích cho quá trình giảng dạy và học tập.

   38 p hueic 30/06/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số