• Giáo trình Thông tin quang (Ngành: CNKT điện tử và viễn thông) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Thông tin quang (Ngành: CNKT điện tử và viễn thông) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Thông tin quang giúp các bạn học viên có thể trình bày được cấu tạo và nguyên lý truyền ánh sáng trong sợi quang. Trình bày được các thành phần trong mạng thông tin quang thực tế hiện nay. Trình bày được cấu tạo - nguyên lý hoạt động của bộ thu phát quang, các thiết bị quang trong hệ thống thông tin quang. Trình bày được các kỹ thuật ghép...

   171 p hueic 30/09/2021 262 0

 • Giáo trình Thực tập thiết bị và mạng ngoại vi (Ngành: CNKT Điện tử và truyền thông) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Giáo trình Thực tập thiết bị và mạng ngoại vi (Ngành: CNKT Điện tử và truyền thông) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

  Mục tiêu của Giáo trình Thực tập thiết bị và mạng ngoại vi giúp các bạn nhận dạng được các thành phần và các khối chức năng trong máy tính, modem, Switch, Router, Set Top Box, Camera. Nhận dạng và lựa chọn được thông số cáp đồng, cáp quang. Cấu hình và khai thác được máy tính, modem, Switch, Router, Set Top Box, Camera.

   118 p hueic 30/09/2021 116 0

 • Bài giảng Công nghệ 5G

  Bài giảng Công nghệ 5G

  Bài giảng Công nghệ 5G trình bày khái niệm, phân loại mạng 5G. Từ đó so sánh ra ưu nhược điểm của mạng 5G so với mạng 4G hay 3G. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   33 p hueic 26/05/2021 132 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập

  'Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 4: Kỹ thuật đa truy nhập' cung cấp các kiến thức tổng quan về thông tin di động; tái sử dụng tần số; một số phương pháp đa truy nhập.

   27 p hueic 26/05/2021 128 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 3: Tổng quan về điều khiển lỗi

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 3: Tổng quan về điều khiển lỗi

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 3: Tổng quan về điều khiển lỗi' để nắm chi tiết các kiến thức về các phương pháp điều khiển lỗi; phân loại mã điều khiển lỗi.

   59 p hueic 26/05/2021 129 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số

  'Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 2: Truyền dẫn số' trình bày sơ đồ khối chức năng của hệ thống thông tin số đầy đủ; chức năng của các khối; các tham số cơ bản của mã hóa; các phương pháp biểu diễn mã; mục đích của mã hóa; định dạng tín hiệu số; một số loại mã đường phổ biến.

   52 p hueic 26/05/2021 137 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin

  'Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu – Chương 1: Khái quát về hệ thống thông tin' giúp các bạn sinh viên nắm được hệ thống thông tin; các tác vụ truyền thông; phân loại theo cấu hình mạng; các thành phần của nghi thức; kiến trúc nghi thức; ứng dụng truyền số liệu; dữ liệu, tín hiệu và truyền dẫn; sự sai khác tín hiệu...

   43 p hueic 26/05/2021 116 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 1 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu ròi rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p hueic 25/02/2021 158 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 2 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 2: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền phức Z" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, biểu diễn hệ thống trong miền Z. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p hueic 25/02/2021 151 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 3 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 3: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Biến đổi fourier, các tính chất biến đổi fourier, bi ểu diễn hệ thống trong miền tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p hueic 25/02/2021 149 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 5 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tổng hợp bộ lọc số FIR, đáp ứng biên độ các lọc số lý tưởng, các tính chất tổng quát lọc số FIR, các đặc trưng bộ lọc FIR pha tuyến tính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p hueic 25/02/2021 153 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu: Chương 4 - ĐH Sài Gòn

  Bài giảng "Xử lý số tín hiệu - Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chuỗi fourier rời rạc, biến đổi fourier rời rạc, biến đổi fourier nhanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p hueic 25/02/2021 161 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số