• Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 1 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 1 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 1 cung cấp cho người học những kiên thức cơ bản về mã hoá và giải mã. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Vấn đề chính của lý thuyết thông tin, các khái niệm cơ sở, xây dựng mã tức thời,...và một số nội dung liên quan khác.

   30 p hueic 25/09/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 0 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 0 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) trang bị cho người học những kiên thức cơ bản về: Mã hoá và giải mã, mã Huffman, nén dữ liệu và entropy, truyền tin trên kênh nhiễu, mã Hamming, mã tuyến tính (linear code),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 2 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 2 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 2 giới thiệu về mã Huffman. Chương này gồm có một số nội dung sau: Mã tối ưu, nguồn thông tin, độ dài mã tối ưu, mã Huffman, xây dựng mã Huffman nhị phân, mã Huffman mở rộng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   18 p hueic 25/09/2017 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 3 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 3 - Nguyễn Thành Nhựt

  Chương 3 của bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) cung cấp những kiến thức về nén dữ liệu (data compression) và entropy. Chương này trình bày một số nội dung cụ thể như sau: Ý tưởng về entropy, entropy nhị phân đối xứng, entropy cực tiểu và cực đại, mở rộng của nguồn thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p hueic 25/09/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 4 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 4 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 4 trình bày về truyền tin trên kênh nhiễu. Chương này giúp người học nắm bắt được những kiên thức như: Mã dùng để phát hiện và tự sửa lỗi, kênh đối xứng nhị phân, tỷ lệ nhiễu/lỗi, bài toán tính xác suất nhận đúng tín hiệu,...và các nội dung khác.

   47 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 5 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 5 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về mã tuyến tính nhị phân. Chương này trình bày một số nội dung như: Phép toán nhị phân, mã tuyến tính nhị phân, Hamming weight, mã Hamming,... Mời các bạn tham khảo.

   22 p hueic 25/09/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 6 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 6 - Nguyễn Thành Nhựt

  Chương 6 nhắc lại một số kiến thức đại số liên quan như: Nhóm giao hoán, phép trừ và phép chia, nhóm con, mã tuyến tính nhị phân, tính chất của lớp ghép, đồng dư, không gian vector,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   35 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 7 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory): Chương 7 - Nguyễn Thành Nhựt

  Bài giảng Lý thuyết thông tin (Information Theory) - Chương 7 trình bày một số kiến thức về mã tuyến tính. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Ma trận sinh, mã tuyến tính hệ thống, ma trận kiểm chẵn lẻ,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hueic 25/09/2017 0 0

 • Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 1: Các khái niệm chung

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 1: Các khái niệm chung

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 1: Các khái niệm chung giới thiệu về transistor, vi mạch số tích hợp, cổng logic, phần tử nhớ, phương pháp thể hiện thiết kế, yêu cầu đối với thiết kế logic, kiến trúc của các IC khả trình, kiến trúc PROM, PAL, PLA, GAL; và phần câu hỏi ôn tập chương 1.

   26 p hueic 28/04/2017 6 0

 • Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 2: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 2: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 2: Ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL giới thiệu về VHDL, cấu trúc của chương trình mô tả bằng VHDL, khai báo cấu hình, chương trình con và gói, đối tượng dữ liệu, kiểu dữ liệu, toán tử và biểu thức, phát biểu tuần tự, phát biểu đồng thời, kiểm tra thiết kế bằng VHDL,... Đây là tài liệu tham khảo dành...

   78 p hueic 28/04/2017 5 0

 • Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 3: Thiết kế các khối logic tổ hợp và tuần tự thường gặp

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 3: Thiết kế các khối logic tổ hợp và tuần tự thường gặp

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 3: Thiết kế các khối logic tổ hợp và tuần tự thường gặp trình bày các nội dung về khối cộng/trừ, bộ cộng tích lũy, thanh ghi, bộ đếm, bộ dịch và thanh ghi dịch, khối nhân số nguyên, khối chia số nguyên, bộ nhớ,...

   54 p hueic 28/04/2017 3 0

 • Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 4: Thiết kế vi mạch số trên FPGA

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 4: Thiết kế vi mạch số trên FPGA

  Giáo trình Thiết kế mạch logic số - Chương 4: Thiết kế vi mạch số trên FPGA giới thiệu tổng quan về kiến trúc FPGA, kiến trúc chi tiết Xilinx FPGA Spartan-3E, quy trình thiết kế FPGA, một số ví dụ thiết kế trên FPGA và phần bài tập chương 4.

   81 p hueic 28/04/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số