• Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 5: Biến đổi Z và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian rời rạc" bao gồm các kiến thức: Biến đổi Z của tín hiệu thời gian rời rạc, biến đổi Z ngược, hàm truyền của hệ thống LT I thời gian rời rạc, phân tích hệ thống.

   29 p hueic 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 4: Biến đổi Laplace và các ứng dụng trong phân tích hệ thống thời gian liên tục" bao gồm các nội dung: Biến đổi Laplace của tín hiệu, hàm truyền của hệ thống LTI thời gian liên tục, biến đổi Laplace một phía, phân tích hệ thống.

   30 p hueic 26/12/2020 7 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 3 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Lấy mẫu tần số, biến đổi Fourier rời rạc, định lý lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hueic 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 2 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI thời gian rời rạc, biểu diễn Fourier của tín hiệu tuần hoàn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hueic 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 3: Biểu diễn fourier của tín hiệu và hệ thống LTI" cung cấp cho người học các kiến thức: Tín hiệu dạng sin và hệ thống LTI, biểu diễn chuỗi Fourier của tín hiệu liên tục tuần hoàn, biến đổi Fourier của tín hiệu không tuần hoàn.

   26 p hueic 26/12/2020 7 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2.2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Phần 2 bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình sai phân của hệ thống LTI rời rạc, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung.

   19 p hueic 26/12/2020 8 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 2: Phân tích hệ thống trong miền thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương trình vi phân của hệ thống LTI liên tục, biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung, mô hình biến trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hueic 26/12/2020 7 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 - ThS. Đinh Thị Thái Mai

  Bài giảng "Tín hiệu và hệ thống - Chương 1: Giới thiệu tín hiệu và hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa tín hiệu, hệ thống tín hiệu, phân loại tín hiệu, mô hình toán học của hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hueic 26/12/2020 7 0

 • Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra

  Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra

  "Giáo trình Khai thác, lắp đặt hệ thống Radio Trunking Elettra" gồm 10 chương với các nội dung khái niệm về thông tin vô tuyến điện dùng riêng và Radio Trunking; các hệ thống Radio Trunking; Radio Trunking chuẩn Tetra; các thiết bị trong hệ thống Tetra; trạm gốc vô tuyến Tetra BS-T2; hệ thống quản lý mạng NMS; tổng quan về ban điều phối của hệ thống Elettra;...

   307 p hueic 27/10/2020 33 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 5: Mạng viễn thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Dự án 802, mô hình TCP/IP, Ethernet, Token Pass, Token Ring, địa chỉ IP, định tuyến, thiết bị mạng và liên mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   101 p hueic 27/10/2020 16 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ

  Bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 4: Giới thiệu mạng công nghệ" cung cấp cho người học các kiến thức về mạng MODBUS và mạng CAN. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   30 p hueic 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

  Bài giảng Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "Kỹ thuật truyền số liệu và mạng - Chương 3: Các nghi thức lớp liên kết dữ liệu" để nắm chi tiết nội dung kiến thức bao gồm kiểm soát lỗi, kiểm soát luồng, quản lý kết nối, nghi thức lớp liên kết dữ liệu.

   91 p hueic 27/10/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số