• Giáo trình Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình "Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả" được biên soạn làm tài liệu học tập và giảng dạy dành cho giáo viên và học sinh trung cấp chuyên nghiệp khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ. Phần 1 giáo trình trình bày các nội dung: Năng lượng và các vấn đề về năng lượng, sử dụng hiệu quả năng lượng và chính sách năng lượng....

   91 p hueic 31/01/2018 33 0

 • Giáo trình Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả", phần 2 trình bày các nội dung: Sử dụng điện năng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p hueic 31/01/2018 31 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 2 - Nguyễn Đức Lợi

  Giáo trình Thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 2 - Nguyễn Đức Lợi

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Thiết kế hệ thống điều hòa không khí", phần 2 trình bày các nội dung: Tính chọn máy và thiết bị của hệ thống điều hòa không khí, tính toán thiết kế hệ thống đường ống nước, tính toán thiết kế hệ thống đường ống gió. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   166 p hueic 31/01/2018 32 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 1 - Nguyễn Đức Lợi

  Giáo trình Thiết kế hệ thống điều hòa không khí: Phần 1 - Nguyễn Đức Lợi

  Giáo trình "Thiết kế hệ thống điều hòa không khí" được biên soạn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu cho sinh viên, cán bộ, kỹ sư các ngành lạnh và điều hòa không khí. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung: Các số liệu ban đầu, phân tích các hệ thống điều hòa không khí, tính cân bằng nhiệt ẩm bằng phương pháp truyền thống, tính...

   178 p hueic 31/01/2018 42 0

 • Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh (dùng cho các trường đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh (dùng cho các trường đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh" được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên và học viên các kiến thức về an toàn cần thiết về đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, thử nghiệm, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lạnh và điều hòa không khí. Nội dung giáo trình được...

   55 p hueic 31/01/2018 31 0

 • Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh (dùng cho các trường đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh (dùng cho các trường đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh (dùng cho các trường đạo tạo trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề), phần 2 trình bày các nội dung: Quy trình vận hành an toàn hệ thống lạnh, tác động của ga lạnh tới môi trường kế hoạch cắt giảm và quản lý ga lạnh, công tác hạn chế phát triển ga lạnh vào khí quyển....

   63 p hueic 31/01/2018 29 0

 • Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp) trình bày các nội dung: Chưng cất, truyền nhiệt ống lồng ống, tháp đệm. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   27 p hueic 31/12/2017 44 1

 • Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Cao đẳng): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Cao đẳng) gồm các bài học: Quạt ly tâm, bơm ly tâm, khuấy chất lỏng, lọc khung bản, vẽ sơ đồ và các chi tiết thiết bị chưng cất, vẽ sơ đồ và các chi tiết thiết bị tháp đệm, tháo lắp bơm quạt, tháo lắp thiết bị truyền nhiệt.

   29 p hueic 31/12/2017 42 2

 • Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 2

  Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp): Phần 2

  Phần 2 Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Trung cấp) trình bày các nội dung: Quạt ly tâm, bơm ly tâm, lọc khung bản, tháo lắp thiết bị truyền nhiệt, tháo lắp thiết bị lọc.

   27 p hueic 31/12/2017 40 1

 • Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Cao đẳng): Phần 1

  Phần 1 Giáo trình Thực hành máy và quá trình thiết bị (hệ Cao đẳng) gồm các bài học: Mạch lưu chất, chưng cất, truyền nhiệt ống lồng ống, tháp điện, sấy đối lưu. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   43 p hueic 31/12/2017 41 1

 • Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Bài tập Kỹ thuật nhiệt cung cấp cho người đọc các bài tập về những khái niệm cơ bản của nhiệt động học, những định luật cơ bản của nhiệt động học, những quá trình thuận nghịch cơ bản, những quá trình không thuận nghịch điển hình,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p hueic 30/06/2017 124 0

 • Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 1

  Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 1

  Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp và đời sống con người, như các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, trưng cất. Phần 1 giáo trình trình bày khái niệm về truyền nhiệt, đun nóng - làm nguội - ngưng tụ.

   104 p hueic 29/03/2017 55 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số