• Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Bài tập Kỹ thuật nhiệt cung cấp cho người đọc các bài tập về những khái niệm cơ bản của nhiệt động học, những định luật cơ bản của nhiệt động học, những quá trình thuận nghịch cơ bản, những quá trình không thuận nghịch điển hình,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p hueic 30/06/2017 10 0

 • Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 1

  Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 1

  Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp và đời sống con người, như các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, trưng cất. Phần 1 giáo trình trình bày khái niệm về truyền nhiệt, đun nóng - làm nguội - ngưng tụ.

   104 p hueic 29/03/2017 2 0

 • Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 2

  Giáo trình Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt: Phần 2

  Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp và đời sống con người, như các quá trình và thiết bị đun nóng, làm nguội, trưng cất. Phần 2 giáo trình trình bày nội dung cô đặc, kết tinh. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

   56 p hueic 29/03/2017 3 0

 • Giáo trình Nhiên liệu sạch: Phần 1

  Giáo trình Nhiên liệu sạch: Phần 1

  Phần 1 giáo trình Nhiên liệu sạch trình bày các nội dung: Tầm quan trọng của nhiên liệu mới thân thiện môi trường, các phương pháp sản xuất nhiên liệu sạch, phụ gia dầu mỏ để pha chế tạo ra nhiên liệu sạch, nhiên liệu nhũ hóa aqualine, nhiên liệu sinh học biodiezel. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p hueic 21/01/2017 6 0

 • Giáo trình Nhiên liệu sạch: Phần 2

  Giáo trình Nhiên liệu sạch: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiên liệu xăng sinh học etanol, nhiên liệu sinh khối biomas, nhiên liệu hydro, giới thiệu về năng lượng tái tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   196 p hueic 21/01/2017 14 0

 • Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nhiệt động trong hóa kỹ thuật", phần 2 giới thiệu các ứng dụng nhiệt động trong hóa kỹ thuật, nhiệt động cho quá trình không cân bằng. Cuối sách có phần bài tập ứng dụng để người học có thể ôn tập và củng cố lại kiến thức.

   130 p hueic 21/01/2017 1 0

 • Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nhiệt động trong hóa kỹ thuật" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về nhiệt động trong kỹ thuật, các định luật sơ sở, nghiên cứu nhiệt động trong các hệ khí, ứng dụng nhiệt động để nghiên cứu cân bằng pha và cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p hueic 21/01/2017 3 0

 • Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 1 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 1 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng "Quản lý và sử dụng năng lượng - Chương 1: Giới thiệu về quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý sử dụng hiệu quả năng lượng, kiểm toán năng lượng, chi phí năng lượng, phân tích kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p hueic 21/01/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 3 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 3 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng "Quản lý và sử dụng năng lượng - Chương 3: Kỹ thuật tiết kiệm năng lượng cho động cơ điện dùng biến tần" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích hiệu suất động cơ theo hệ số tải, kỹ thuật tiết kiệm năng lượng khi dùng biến tần, hệ thống ghép nhiều động cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hueic 21/01/2017 7 0

 • Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 2 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 2 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng "Quản lý và sử dụng năng lượng - Chương 2: Quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống truyền động điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Sử dụng động cơ điện hiệu suất cao, lựa chọn hệ số tải, quấn dây lại cho động cơ bị hư, điều khiển động cơ điện, các hệ số khác liên quan đến hiệu suất, chính sách ưu đãi giảm...

   12 p hueic 21/01/2017 0 0

 • Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 4 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 4 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng "Quản lý và sử dụng năng lượng - Chương 4: Quản lý và sử dụng hiệu quả năng lượng máy biến áp" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổn hao và hiệu suất của máy biến áp, phân tích hiệu suất máy biến áp theo hệ số tải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p hueic 21/01/2017 1 0

 • Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 6 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng Quản lý và sử dụng năng lượng: Chương 6 - ThS. Trần Công Binh

  Bài giảng "Quản lý và sử dụng năng lượng - Chương 6: Tiết kiệm năng lượng dùng kỹ thuật biến tần cho hệ thống bơm, quạt" cung cấp cho người học các kiến thức: Năng lượng tiêu thụ của hệ thống bơm, quạt; kỹ thuật điều khiển thay đổi lưu lượng; điều khiển thay đổi lưu lượng dùng van, tiết kiệm năng lượng dùng biến tần. Mời các bạn...

   5 p hueic 21/01/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số