• Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu các quy định của nhà nước về hoạt động thương mại qua nội dung phần 1 cuốn sách.

   69 p hueic 25/05/2019 49 0

 • Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy...

   126 p hueic 25/05/2019 39 0

 • Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Nghĩ nữa, nghĩ nữa đi, một tỉ người đói ăn, giải pháp tiếp cận dễ dàng hơn để cải thiện y tế (toàn cầu), đứng nhất lớp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   174 p hueic 26/12/2018 58 1

 • Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Người quản lý quỹ phòng hộ đi chân đất, những người đàn ông đến từ Kabul và thái giám ở Ấn Độ: Rủi ro (không dễ) lường trước khi cho người nghèo vay tiền, dành dụm từng viên gạch, ngại ngần khởi nghiệp, chính sách, chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   484 p hueic 26/12/2018 59 1

 • Ebook Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015

  Ebook Đặc điểm môi trường kinh doanh ở Việt Nam: Kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2015

  Ebook cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách cái nhìn tổng quan về một số kết quả chính từ cuộc điều tra năm 2015 trong đó có so sánh kết quả của vòng điều tra năm 2013 và các vòng điều tra trước đó. 

   133 p hueic 26/12/2018 57 0

 • Ebook Miếng bánh ngon bị bỏ quên – Kiếm lời từ khủng hoảng tài chính: Phần 2

  Ebook Miếng bánh ngon bị bỏ quên – Kiếm lời từ khủng hoảng tài chính: Phần 2

  Nội dung ebook giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu tại sao tình trạng bất cân đối ngày càng gia tăng giữa nhập khẩu và xuất khẩu - cán cân thương mại của nước Mỹ - có thể khiến đồng đôla sụp đổ, buộc người dân Mỹ phải chấp nhận mức sống giảm sút trầm trọng cùng với nhiều năm hi sinh và tái xây dựng, chỉ ra nhiều nguyên nhân chỉ...

   139 p hueic 26/12/2018 57 0

 • Ebook Miếng bánh ngon bị bỏ quên – Kiếm lời từ khủng hoảng tài chính: Phần 1

  Ebook Miếng bánh ngon bị bỏ quên – Kiếm lời từ khủng hoảng tài chính: Phần 1

  Nội dung ebook giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu tại sao tình trạng bất cân đối ngày càng gia tăng giữa nhập khẩu và xuất khẩu - cán cân thương mại của nước Mỹ - có thể khiến đồng đôla sụp đổ, buộc người dân Mỹ phải chấp nhận mức sống giảm sút trầm trọng cùng với nhiều năm hi sinh và tái xây dựng, chỉ ra nhiều nguyên nhân chỉ...

   92 p hueic 26/12/2018 51 0

 • Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Ebook Hướng dẫn tóm tắt về kinh tế học vĩ mô (Tài liệu dịch)

  Nội dung của ebook trình bày về những thành phần cơ bản của nền kinh tế vĩ mô (sản lượng, tiền và kỳ vọng), các chủ đề chọn lọc về nền kinh tế vĩ mô, lịch sử tóm tắt về tiền và chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ, các nguyên tắc cơ bản của hạch toán GDP, đọc báo cáo cán cân thanh toán, hiểu về tỷ giá hối đoái và kết hợp tất cả những...

   103 p hueic 26/12/2018 52 0

 • Ebook Sách hướng dẫn thực hiện: Hướng dẫn báo cáo phát triển bền vững

  Ebook Sách hướng dẫn thực hiện: Hướng dẫn báo cáo phát triển bền vững

  Sách Hướng dẫn Thực hiện – bao gồm phần giải thích cách áp dụng các Nguyên tắc Báo cáo, cách chuẩn bị thông tin cần công bố và cách diễn giải các khái niệm khác nhau trong Hướng dẫn. Tham chiếu đến các nguồn tin khác, bảng chú giải thuật ngữ và ghi chú báo cáo chung cũng được kèm theo.

   266 p hueic 26/12/2018 59 1

 • Ebook Hướng dẫn nhanh cho các nhà hoạch định chính sách: Nhà ở cho người nghèo ở các thành phố châu Á

  Ebook Hướng dẫn nhanh cho các nhà hoạch định chính sách: Nhà ở cho người nghèo ở các thành phố châu Á

  Ebook nhằm giúp ích cho công việc hàng ngày của các nhà hoạch định chính sách ở Châu Á, trong nỗ lực tìm kiếm những giải pháp cải thiện nhà ở cho người nghèo ở đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   45 p hueic 26/12/2018 49 0

 • Vai trò của lao động kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

  Vai trò của lao động kỹ thuật trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay

  Lao động kỹ thuật là lực lượng to lớn, xung kích của nguồn nhân lực, là nhân tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vị trí, vai trò đặc biệt của lao động kỹ thuật được thể hiện trên nhiều mặt và trong nhiều mối quan hệ, đặc biệt có vai trò quan trọng...

   8 p hueic 26/12/2018 41 0

 • Nhận thức quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay

  Nhận thức quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay

  Trên cơ sở làm rõ quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất; đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức đang diễn ra mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ thông tin hiện nay, tác giả tiếp tục đưa ra một số kiến giải mới bổ sung vào nội...

   8 p hueic 26/12/2018 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số