• Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 1 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 1 trình bày nội dung chương I: Những vấn đề kinh tế - Xã hội thế giới trong thời kỳ hiện đại. Chương II là Địa lý kinh tế - xã hội của một số quốc gia trên thế giới như Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Vương quốc liên hiệp Anh, Công hòa Pháp, Công hòa liên bang Đức, Liên bang Nga, Nhật Bản. Mời...

   160 p hueic 30/06/2017 5 0

 • Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 2 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 2 - Bùi Thị Hải Yến

  Giáo trình Địa lý kinh tế - Chính trị thế giới: Phần 2 là những kiến thức về địa lý kinh tế xã hội của nước Công hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ. Chương III trình bày nội dung về Địa lý kinh tế - Chính trị xã hội của một số khu vực trên thế giới như: Đông Nam Á, Châu Phi, khu vực Trung cận Đông, khu vực Mỹ La tinh,.... Mời các bạn...

   118 p hueic 30/06/2017 5 0

 • Ebook Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới: Phần 1

  Ebook Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới: Phần 1

  "Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới" trình bày lịch sử hình thành và phát triển của WTO - Một trong 3 trụ cột của toàn cầu hóa, phân tích những mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển trong thương mại thế giới mà chủ yếu là mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu nhằm...

   157 p hueic 30/06/2017 0 0

 • Ebook Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới: Phần 2

  Ebook Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Từ diễn đàn Siatơn - Toàn cầu hóa và tổ chức thương mại thế giới", phần 2 trình bày các nội dung: Phương Nam tiếp tục bị nghiền nát hơn nữa tại Siatơn, thương mại và an ninh lương thực, cuộc đấu tranh về văn hóa ở WTO, con đường phía trước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   229 p hueic 30/06/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 1 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 1 - GV. Đinh Thiện Đức

  Hầu hết các mô hình kinh tế là sự trừu tượng hoá thực tế, nhưng chúng cung cấp những kiến thức về các hành vi kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng chương 1 Mô hình kinh tế thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, để nắm rõ hơn kiến thức cụ thể.

   29 p hueic 27/02/2017 2 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 2 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 2 - GV. Đinh Thiện Đức

  Chương 2 Sở thích và lợi ích thuộc bài giảng lý thuyết kinh tế học vi mô, cùng tìm hiểu chương học với những kiến thức về: Mô hình sự lựa chọn, tiền đề của sự lựa chọn hợp lý, hàng hóa kinh tế, đường bàng quan, tỷ lệ thay thế cận biên.

   23 p hueic 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 3 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 3 - GV. Đinh Thiện Đức

  Chương 3 Tối đa hoá lợi ích và sự lựa chọn thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương học này người học sẽ được tìm hiểu về hạn chế ngân sách, tối đa hóa lợi ích, và các kiến thức liên quan đến tối đa hóa lợi ích và sự lựa chọn.

   31 p hueic 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 4 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 4 - GV. Đinh Thiện Đức

  Chương 4 Ảnh hưởng thay thế và ảnh hưởng thu nhập, chương học này trình bày kiến thức về hàm cầu, tính thuần nhất, thu nhập thay đổi, hàng hóa thông thường và cấp thấp, quy luật Engel,...

   39 p hueic 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 5 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 5 - GV. Đinh Thiện Đức

  Chương 5 Cầu và co giãn của cầu thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương này sẽ nghiên cứu về độ co giãn của cầu theo giá, phân loại độ co giãn, co giãn của cầu theo giá và doanh thu, co giãn của cầu theo thu nhập,...

   26 p hueic 27/02/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 6 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 6 - GV. Đinh Thiện Đức

  Chương 6 Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm nội dung cụ thể trong chương học này.

   45 p hueic 27/02/2017 1 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 7 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 7 - GV. Đinh Thiện Đức

  Chương 7 Lý thuyết về hãng thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương này các bạn sẽ được tìm hiểu về hàm sản xuất, năng suất cận biên giảm dần, biểu đồ đường đồng lượng,...

   34 p hueic 27/02/2017 0 0

 • Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 8 - GV. Đinh Thiện Đức

  Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 8 - GV. Đinh Thiện Đức

  Chương 8 Chi phí thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.

   51 p hueic 27/02/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số