• Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 6/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 6/2014

  Tạp chí với các bài viết: so sánh hiệu quả sản xuất của các mô hình trồng lúa Tại huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang; các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách đến phố cổ Hội An; nghiên cứu ảnh hưởng phát thải CO2 đến nhiệt độ khí quyển và mực nước biển dâng; học nhóm như thế nào cho hiệu quả...

   133 p hueic 20/09/2019 12 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 5/2014

  Các bài viết trên tạp chí: giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay cầm cố hàng hóa tại các ngân hàng thương mại; sự phát triển công nghiệp ở khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thời Pháp thuộc (1862 - 1954); ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh...

   100 p hueic 20/09/2019 10 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 3/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 3/2013

  Tạp chí với các bài viết tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động ở Việt Nam; một số vấn đề cần bàn về căn cứ tính thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán; vấn đề an sinh xã hội trong văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam...

   100 p hueic 20/09/2019 10 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 2/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 2/2013

  Một số bài viết trên tạp chí như: một số ý kiến về chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung cấp nước sạch ở thành phố Cần Thơ; một số suy nghĩ về biến động và điều hành lãi suất hiện nay...

   84 p hueic 20/09/2019 11 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 1/2013

  Tạp chí với các bài viết: tái cấu trúc thị trường chứng khoán, một nhu cầu bức xúc hiện nay; khủng hoảng của thời hiện đại vấn đề con người và của con người; tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Bình Dương thời kỹ 1997-2006...

   100 p hueic 20/09/2019 12 0

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 4/2013

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 4/2013

  Các nội dung của tạp chí: thực trạng giám sát ngân hàng đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng cá nhân tại các chi nhánh Agribank trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; phân tích các phương pháp tính tải trọng sóng lên đê chắn sóng dạng tường đứng...

   140 p hueic 20/09/2019 12 0

 • Ebook Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2014-2023

  Ebook Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2014-2023

  Nội dung ebook "Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh Châu Âu giai đoạn 2014-2023" giới thiệu khái quát về GSP, những ưu đãi chung, ưu đãi phát triển và khuyến khích đặc biệt, tài liệu còn nêu danh sách các nước đang phát triển được hưởng GSP, mã danh mục hàng hóa xuất khẩu và thuế suất ưu đãi phổ cập.

   70 p hueic 20/08/2019 17 0

 • Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Ebook Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu

  Nội dung của ebook "Sổ tay tổng quan chính sách thương mại của Liên minh châu Âu" tập trung giới thiệu chính sách thương mại chung của Liên minh châu Âu đồng thời cung cấp một số điểm nổi bật trong chính sách đối với một số ngành; cung cấp thông tin nhằm hoạch định chính sách cho các cơ quan nhà nước liên quan, các viện nghiên cứu, trường Đại học...

   56 p hueic 20/08/2019 25 0

 • Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 1

  Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác. Mời các bạn cùng tìm hiểu các quy định của nhà nước về hoạt động thương mại qua nội dung phần 1 cuốn sách.

   69 p hueic 25/05/2019 66 0

 • Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Ebook Luật thương mại 2005: Phần 2

  Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy...

   126 p hueic 25/05/2019 55 0

 • Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Nghĩ nữa, nghĩ nữa đi, một tỉ người đói ăn, giải pháp tiếp cận dễ dàng hơn để cải thiện y tế (toàn cầu), đứng nhất lớp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   174 p hueic 26/12/2018 72 1

 • Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Người quản lý quỹ phòng hộ đi chân đất, những người đàn ông đến từ Kabul và thái giám ở Ấn Độ: Rủi ro (không dễ) lường trước khi cho người nghèo vay tiền, dành dụm từng viên gạch, ngại ngần khởi nghiệp, chính sách, chính trị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   484 p hueic 26/12/2018 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số