• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, mức độ phối hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực,...

   13 p hueic 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực, quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực, các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, mô hình quản trị nguồn nhân lực, đánh giá trình độ quản...

   33 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc, những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc, nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc,...

   13 p hueic 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 trình bày về "Quá trình tuyển dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp, nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng,...

   13 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn", cụ thể như: Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn, các yếu tố tác động đến phỏng vấn, nguyên tắc phỏng vấn, chỉ dẫn đối với những ứng viên sắp tham gia phỏng vấn,...

   14 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Định hướng và phát triển nghề nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục đích của việc nghiên cứu định hướng và phát triển nghề nghiệp, các giai đoạn phát triển nghề nghiệp, những điểm then chốt trong nghề nghiệp, khả năng cá nhân,...

   9 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Sau khi học xong chương "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" này người học có thể hiểu về: Mục đích, phân loại các hình thức đào tạo, các nguyên tắc cơ bản trong học tập, xác định nhu cầu đào tạo, thực hiện quá trình đào tạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hueic 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 8 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên trình bày các nội dung sau: Mục đích, đào tạo và phát triển nhân viên trong phòng và bản thân, các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên,...

   9 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 "Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ cấu thu nhập của người lao động, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các hình thức tiền lương,...

   23 p hueic 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 10 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 10 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 10 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Cung cấp cho người học các kiến thức về: Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp, quan hệ lao động quốc tế, tìm hiểu quan điểm nhân viên.

   7 p hueic 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Chương 3 - Sơ lược về toán tử tuyến tính và dạng toàn phương. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Ánh xạ tuyến tính - Biểu diễn ma trận; giá trị riêng, vector riêng của ma trận vuông, chéo hóa ma trận vuông, dạng toàn phương. Mời tham khảo.

   63 p hueic 31/12/2017 13 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - TS. Nguyễn Phúc Sơn

  Bài giảng Toán cao cấp, chương 6 - Hàm hai biến. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Đạo hàm riêng và vi phân cấp 1, Vi phân cấp 1, đạo hàm và đạo hàm riêng của hàm hợp 2 biến, đạo hàm riêng và vi phân cấp 2, hàm ẩn và đạo hàm riêng của hàm ẩn, hàm ẩn hai biến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p hueic 31/12/2017 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số