• Ebook Nguy cơ đánh trùng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nền kinh tế phi thị trường bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 1

  Ebook Nguy cơ đánh trùng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nền kinh tế phi thị trường bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các kiến thức tổng quan việc áp dụng kép các biện pháp phòng vệ thương mại đối với các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   74 p hueic 26/08/2021 143 0

 • Ebook Nguy cơ đánh trùng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nền kinh tế phi thị trường bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Ebook Nguy cơ đánh trùng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với nền kinh tế phi thị trường bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày tác động của việc áp dụng kép các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam và một số khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   87 p hueic 26/08/2021 136 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Xu thế R&D và chuyển giao công nghệ quốc tế

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới: Xu thế R&D và chuyển giao công nghệ quốc tế

  'Ebook Khoa học và công nghệ thế giới – Xu thế R&D và chuyển giao công nghệ quốc tế' gồm 3 chương với các nội dung: động lực thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới toàn cầu; xu thế chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới; chuyển giao công nghệ quốc tế; khoa học và công nghệ của các nước.

   195 p hueic 26/08/2021 135 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 1

  Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 1

  Giáo trình được biên soạn dựa trên Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lê nin của Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác Lê – nin và tư tưởng Hồ chí Minh. Giáo trình gồm có 8 chương, phần 1 sẽ cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển kinh tế chính trị; sản xuất...

   55 p hueic 27/07/2021 137 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 2

  Giáo trình môn học Kinh tế chính trị: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kinh tế chính trị cung cấp cho người học những kiến thức về: Tái sản xuất vốn, giá thành, tiền lương và lợi nhuận trong doanh nghiệp; nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; cơ cấu thành phần kinh tế và xu hướng vận động cơ bản của nền kinh tế trong thời...

   53 p hueic 27/07/2021 134 0

 • Giáo trình môn học Kinh tế vi mô

  Giáo trình môn học Kinh tế vi mô

  Giáo trình môn học Kinh tế vi mô gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức sau: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cấu trúc thị trường, thị trường yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p hueic 27/07/2021 140 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  "Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 – ThS. Nguyễn Trung Đông" cung cấp đến người học những kiến thức về kiểm định giả thuyết mô hình; phương sai thay đổi; đa cộng tuyến; tự tương quan.

   12 p hueic 27/07/2021 125 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  "Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 – ThS. Nguyễn Trung Đông" trình bày hàm hồi quy tổng thể PRF; các giả mô hình thuyết; ước lượng tham số; hệ số xác định mô hình hồi quy bội; ma trận tương quan, ma trận hiệp phương sai; khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết; một số dạng hàm hồi quy.

   7 p hueic 27/07/2021 116 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 – ThS. Nguyễn Trung Đông

  "Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 – ThS. Nguyễn Trung Đông" cung cấp các kiến thức về phân tích hồi quy; mô hình hồi quy; hệ số xác định mô hình; khoảng ước lượng; kiểm định sự phù hợp mô hình.

   8 p hueic 27/07/2021 115 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Giới thiệu môn học – ThS. Nguyễn Trung Đông

  Bài giảng Kinh tế lượng: Giới thiệu môn học – ThS. Nguyễn Trung Đông

  "Bài giảng Kinh tế lượng: Giới thiệu môn học – ThS. Nguyễn Trung Đông" cung cấp phương pháp phân tích định lượng; phương pháp định lượng; làm thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp; phân tích, kiểm định và dự báo kinh tế.

   6 p hueic 27/07/2021 121 0

 • Giáo trình môn học Thuế (Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình môn học Thuế (Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Thuế được biên soạn để dùng cho đối tượng không chuyên, cần thiết đối với sinh viên khối kinh tế, các nhà quản lý kinh tế tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực Thuế. Giáo trình ngoài bài mở đầu thì bao gồm 5 chương, phần 1 sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu; thuế...

   42 p hueic 28/06/2021 139 0

 • Giáo trình môn học Thuế (Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình môn học Thuế (Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Thuế cung cấp cho người học những kiến thức về các khoản thuế và lệ phí như: Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế nhà đất; phí, lệ phí và thuế môn bài. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   48 p hueic 28/06/2021 140 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số