• Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp

  "Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 8: Lạm phát và thất nghiệp" được biên soạn với các kiến thức khái niệm và phân loại lạm phát, quan hệ giữa lạm phát và lãi suất, quan hệ giữa lạm phát và tiền tệ, tác động của lạm phát, giải pháp chống lạm phát; phân loại thất nghiệp; quan hệ giữa thất nghiệp với tăng trưởng kinh tế và lạm phát;...

   36 p hueic 26/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở

  "Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở" tìm hiểu nguyên tắc lợi thế so sánh trong thương mại quốc tế; các chế độ tỷ giá; cán cân thanh toán quốc tế; thị trường ngoại hối; tỷ giá hối đoái.

   25 p hueic 26/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu

  "Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 6: Tổng cung, tổng cầu" trình bày kiến thức về tổng cầu; tổng cung, thị trường lao động; cân bằng kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   21 p hueic 26/03/2021 7 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

  "Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ" với mục tiêu giúp các bạn sinh viên có những kiến thức về tiền tệ; thị trường tiền tệ; ngân hàng trung gian và sự tạo ra các khoản tiền gửi; ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; mô hình IS-LM.

   41 p hueic 26/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa" để nắm chi tiết các kiến thức về một số giả định khi nghiên cứu về tổng cầu, mô hình tổng cầu trong nền kinh tế mở; chính sách tài khóa với mục tiêu ổn định hóa nền kinh tế, ngân sách nhà nước.

   42 p hueic 26/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân

  "Bài giảng Kinh tế học - Chương 3: Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân" gồm 4 nội dung tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội; các phương pháp đo lường tổng sản phẩm quốc nội; một số chỉ tiêu liên quan đến GDP; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   20 p hueic 26/03/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Mục tiêu và công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Mục tiêu và công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô

  "Bài giảng Kinh tế học - Chương 2: Mục tiêu và công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô" trang bị cho các bạn sinh viên mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô; công cụ, chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô; một số khái niệm và mối quan hệ kinh tế vĩ mô cơ bản.

   19 p hueic 26/03/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô

  Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô

  "Bài giảng Kinh tế học - Chương 1: Nhập môn kinh tế học vĩ mô" được biên soạn với mục tiêu cung cấp cho người học khái niệm, đặc trưng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học; những vấn đề về tổ chức kinh tế; một số khái niệm và quy luật cơ bản trong kinh tế học; phân tích cung – cầu.

   23 p hueic 26/03/2021 6 0

 • Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12

  "Ebook Thực hành kinh tế lượng với Stata 12" gồm 10 chương với các nội dung giới thiệu stata; mô hình hồi quy tuyến tính đơn; dự báo, sự phù hợp của ước lượng và mô hình hồi quy; mô hình hồi quy bội; phương sai của sai số thay đổi; đa cộng tuyến (Multicollinearity); tự tương quan (Autocorrelation); tổng quan về dữ liệu chuỗi thời gian (Time Series); mô...

   212 p hueic 28/02/2021 25 0

 • Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019

  "Ebook Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2019" gồm 3 chương với các nội dung Nghiên cứu và phát triển giới thiệu hiện trạng và quá trình phát triển qua các năm của nguồn lực cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (nhân lực, đầu tư); đổi mới sáng tạo giới thiệu môi trường đổi mới sáng tạo, đặc biệt là hoạt động...

   168 p hueic 28/02/2021 26 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 6: Hệ phương trình cramer và các ứng dụng trong phân tích kinh tế" được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được hệ phương trình Cramer; Phương pháp ma trận; quy tắc Cramer; ứng dụng trong phân tích kinh tế.

   29 p hueic 26/01/2021 19 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 5 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 5 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 5: Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo" giúp sinh viên nắm được cách nhân hai ma trận, các tính chất của phép nhân; định nghĩa và các tính chất của ma trận phụ hợp, nghịch đảo; ma trận phụ hợp, ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông; ma trận nghịch đảo trong việc giải phương trình ma trận.

   36 p hueic 26/01/2021 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số