• Khung nhà công nghiệp một tầng bằng thép có cầu trục được thiết kế chịu tải trọng động đất và gió

  Khung nhà công nghiệp một tầng bằng thép có cầu trục được thiết kế chịu tải trọng động đất và gió

  Trong bài viết này, tám khung nhà công nghiệp một tầng, một nhịp bằng thép có cầu trục được khảo sát với các thông số về nhịp khung là 20, 26, 32 và 38 m; sức trục là 100 và 200 kN và được xây dựng ở khu vực Hà Nội và Sơn La.

   11 p hueic 25/11/2019 18 0

 • Đánh giá sức chịu tải và cơ cấu trượt của nền công trình bằng phương pháp phân tích giới hạn

  Đánh giá sức chịu tải và cơ cấu trượt của nền công trình bằng phương pháp phân tích giới hạn

  Bài viết này trình bày một phân tích giới hạn số để đánh giá hệ số khả năng chịu lực cho một bề mặt cứng nhắc được trình bày trong bài viết này. Đất được mô hình hóa như một vật liệu ma sát Mohr, Coulomb ma sát kết dính với một quy tắc dòng chảy liên quan giả định. Giới hạn trên của tải trọng sập sau đó được ước tính bằng các...

   8 p hueic 25/11/2019 15 0

 • Trọng lực học

  Trọng lực học

  Bài viết với các nội dung: lực hấp dẫn, đặc tính cơ bản của luật hấp dẫn, hình dạng của trái đất, bất đồng nhất và chuyển động bên trong trái đất, các thuộc tính cơ bản của trái đất, trường trọng lực của trái đất, đẳng tĩnh, các mô hình của đẵng tĩnh và ứng dụng trong thực tế.

   6 p hueic 20/09/2019 29 0

 • Thủy địa động lực

  Thủy địa động lực

  Bài viết trình bày quy luật thấm của nước trong đất đá thấm nước yếu; các định luật không đường thẳng; các phương trình vi phân vận động của nước dưới đất; điều kiện ban đầu và điều kiện biên giới của dòng thấm.

   6 p hueic 20/09/2019 34 0

 • Thăm dò địa vật lý

  Thăm dò địa vật lý

  Bài viết trình bày cơ sở khoa học và các đặc điểm của thăm dò địa vật lý; địa vật lý dầu khí; cơ sở vật lý địa chất; ứng dụng các phương pháp địa vật lý; các giai đoạn thăm dò, khai thác dầu khí; tồ hợp phương pháp địa vật lý; địa vật lý dầu khí trong đá móng...

   14 p hueic 20/09/2019 31 0

 • Địa chất đô thị

  Địa chất đô thị

  Nội dung của bài viết gồm: cơ sở dữ liệu địa chất đô thị; vấn đề địa chất môi trường vùng đô thị hóa; kiến trúc cảnh quan; địa kỹ thuật môi trường; tài nguyên thiên nhiên; quản lý chất thải đô thị; ứng phó với tai biến địa chất; quy hoạch đô thị...

   6 p hueic 20/09/2019 27 0

 • Tính chất cơ lý của đất đá

  Tính chất cơ lý của đất đá

  Bài viết trình bày các nội dung: thành phần hạt, phân loại đất theo thành phần hạt; thành phần khoáng vật của đất; thành phần hóa học của đất; nước (pha lỏng) trong đất; nước liên kết vật lý; khí trong đất; kiến trúc và liên kết kiến trúc; cấu tạo của đất...

   7 p hueic 20/09/2019 22 0

 • Cơ sở Địa mạo học

  Cơ sở Địa mạo học

  Lịch sử hình thành của Địa mạo học; những luận thuyết chính; vị trí của Đại mạo học trong khối các khoa học về trái đất; phương pháp luận và nhiệm vụ nghiên cứu của Địa mạo học; các phương pháp nghiên cứu của Địa mạo học; phân ngành của Địa mạo học; nguyên tắc phân loại địa hình...

   8 p hueic 20/09/2019 32 0

 • Địa chất thềm và sườn lục địa

  Địa chất thềm và sườn lục địa

  bài viết với các nội dung: cấu trúc địa chắt thềm lục địa; hoạt động địa chất Kainozoi thềm lục địa Việt Nam; địa tầng Kainozoi thềm lục địa Việt Nam; băng hà và gian băng; đường bờ cổ; hoạt động địa chất sườn lục địa; quạt ngầm của sườn lục địa... Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

   6 p hueic 20/09/2019 30 0

 • Địa tầng học

  Địa tầng học

  Bài viết với các nội dung: nguyên lý cơ bản của Địa tầng học, Địa niên biểu, phân loại Địa tầng, cơ sở và nhu cầu của phân loại Địa tầng, các loại hình phân vị Địa tầng, chuẩn của phân vị và ranh giới Địa tầng, chuẩn Địa tầng, định nghĩa và ý nghĩa của chuẩn Địa tầng, tiêu chuẩn của việc xác lập Stratotyp của phân vị và ranh...

   5 p hueic 20/09/2019 30 0

 • Thăm dò địa chấn

  Thăm dò địa chấn

  Bài viết với các nội dung: cơ sở thăm dò địa chấn, tốc độ truyền sóng địa chấn, phương pháp địa chán phản xạ, phát và thu sóng địa chấn, thu sóng địa chấn, xử lý số liệu địa chấn, địa chấn địa tầng, phân tích tài liệu địa chấn, nguyên tắc và quan điểm về địa tầng dãy, nhận dạng hệ thống trầm tích...

   8 p hueic 20/09/2019 26 0

 • Địa vật lý địa tầng

  Địa vật lý địa tầng

  Nội dung của bài viết gồm Carota và đối sánh địa tầng; đào từ cực trong lịch sử trái đất; phân vị từ địa tầng; địa chấn địa tầng; phân vị địa chấn địa tầng. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   5 p hueic 20/09/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số