Bộ sưu tập giáo trình hóa học tuyển chọn

Bộ sưu tập hóa học tuyển chọn dành cho sinh viên chuyên ngành hóa học bao gồm một số giáo trình, bài giảng, đồ án, tài liệu, luận văn, báo cáo... Sẽ giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu học tập.