Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định

Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các hệ thống thông tin trên máy tính, Hệ trợgiúp quyết định, các đặc tính và khả năng của Hệ trợ giúp quyết định, kiến trúc chung của Hệ trợ giúp quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.