Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 5 - Hướng dẫn các tour văn hóa, lịch sử

Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 5 - Hướng dẫn các tour văn hóa, lịch sử giới thiệu tới các bạn về tìm hiểu về văn hóa điểm đến tại địa phương (các điểm thu hút văn hóa, lịch sử vật thể; các điểm thu hút văn hóa lịch sử phi vật thể).