Bài giảng Kỹ thuật nhiệt - Trịnh Văn Quang

Bài giảng Kỹ thuật nhiệt do Trịnh Văn Quang biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về nhiệt động học (khái niệm cơ bản, quá trình nhiệt động, chu trình nhiệt động, chu trình tiêu hao động, chu trình sinh công,...); truyền nhiệt; thiết bị lạnh;