Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức TCP/IP" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình TCP/IP, các họ giao thức trong học giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.