Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê

Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê mô tả, bảng tần suất, xếp hạng và phần trăm theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.