• Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google" giới thiệu tới người học một số kiến thức tổng quan và ứng dụng của google như: Search, mail, calendar, drive, groups. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   85 p hueic 24/06/2020 30 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Data analysis toolpak, hộp thoại data analysis. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   8 p hueic 24/06/2020 27 3

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu và thông tin, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, máy vi tính, phần mềm máy tính, hệ đếm và biểu diễn thông tin trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 24/06/2020 35 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy và tương quan, dự báo. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   38 p hueic 24/06/2020 28 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán hiệu quả vốn đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, giá trị tương lai, giá trị hiện tại, các giá trị khác, phuhowng pháp lựa chọn dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

   59 p hueic 24/06/2020 31 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Soạn thảo văn bản bằng MS Word

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 3: Soạn thảo văn bản bằng MS Word

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 3: Soạn thảo văn bản bằng MS Word" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về phần mềm soạn thảo văn bản MS Word 2010, các thao tác cơ bản, bài tập thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p hueic 24/06/2020 24 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Hệ điều hành

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 2: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về hệ điều hành, hệ điều hành Windows. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   16 p hueic 24/06/2020 31 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Phân tích dữ liệu thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê mô tả, bảng tần suất, xếp hạng và phần trăm theo nhóm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hueic 24/06/2020 30 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 4: Bảng tính MS Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu MS Excel 2010, các thao tác cơ bản, hàm trong Excel, nhóm hàm toán học, nhóm hàng logic, nhóm hàm thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   40 p hueic 24/06/2020 26 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Giới thiệu bảng tính điện tử Excel" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thao tác cơ bản, ví dụ về tạo bảng tính, in ấn và lưu file PDF. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p hueic 24/06/2020 29 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công thức và hàm cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức, hàm, các hàm cơ bản, các toán tử và dạng dữ liệu, tham chiếu tương đối, tuyệt đối; cách sử dụng hàm mảng, cách kiểm tra công thức, các chú ý khi thành lập công thức.

   21 p hueic 24/06/2020 34 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Vẽ đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị trong Excel, các dạng đồ thị, vẽ đồ thị, các thành phần của đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   15 p hueic 24/06/2020 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số