Bài giảng Vật lý đại cương 1: Cảm ứng điện từ - PGS.TS. Lê Công Hảo

Bài giảng "Vật lý đại cương 1: Cảm ứng điện từ" có cấu trúc gồm 3 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng cảm ứng điện từ, hiện tượng tự cảm, năng lượng từ trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.