Công trình cống xẻo rô - Một loại kết cấu công trình mới ở đồng bằng Sông Cửu Long

Bài viết giới thiệu những phân tích, đánh giá và nghiên cứu đề xuất, lựa chọn giải pháp công trình tích hợp này. Mặt khác công trình phải bố trí cầu giao thông có quy mô tương xứng để góp phần phát triển giao thông, kinh tế xã hôi và đảm bảo hài hòa về kiến trúc với cảnh quan khu vực.