Ebook Bưu chính trong kỷ nguyên Internet: Phần 1 – NXB Bưu điện

Phần 1 cuốn sách “Bưu chính trong kỷ nguyên Internet” giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình thị trường truyền thông, một số đặc điểm cấu trúc dịch vụ bưu chính, cải cách bưu chính ở các nước trên thế giới, luật cải cách bưu chính hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.