Ebook Hướng dẫn nhanh cho các nhà hoạch định chính sách: Nhà ở cho người nghèo ở các thành phố châu Á

Ebook nhằm giúp ích cho công việc hàng ngày của các nhà hoạch định
chính sách ở Châu Á, trong nỗ lực tìm kiếm những giải pháp cải thiện nhà
ở cho người nghèo ở đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.