Ebook Kỹ thuật nhiệt - NXB Khoa học và Kỹ thuật: Phần 1

Ebook "Kỹ thuật nhiệt" này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và sinh viên các trường đại học kỹ thuật, trên cơ sở đề cương mới của môn học đã được Bộ môn Máy lạnh và Thiết bị nhiệt trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông qua năm 2006. Nội dung của môn học đã được cải tiến nhờ kinh nghiệm giảng dạy lâu năm của các tác giả. Phần 1 sẽ trình bày các nội dung xoay quanh nhiệt động kỹ thuật.