Ebook Sàn bêtông cốt thép toàn khối: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Sàn bêtông cốt thép toàn khối" do GS.PTS. Nguyễn Đình Công biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc các thí dụ tính toán thiết kế sàn sườn có bản dầm, thiết kế sàn có bản kê bốn cạnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.