Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Hải Dương

Tỉnh Hải Dương từ lâu được coi là một trong những cái nôi của nền văn hóa Việt Nam, một vùng đất có nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái đa dạng, giàu di sản văn hóa và danh thắng. Bên cạnh đó, con người Hải Dương được biết đến là cần cù, giản dị, hiếu khách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thời gian qua những tiềm năng, lợi thế đó chưa được khai thác và phát huy hết hiệu quả. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá thực trạng du lịch Hải Dương, đồng thời đề xuất để phát triển ngành này trong thời gian tới.