Giáo trình Hệ thống tự động hóa công nghiệp (Ngành: Điện công nghiệp và dân dụng) - CĐ Kinh tế Kỹ thuật TP.HCM

Nội dung giáo trình gồm 3 chương, được trình bày cụ thể như sau: Tổng quan hệ thống tự động hóa công nghiệp; Hoạt động của hệ thống tự động hóa CN; Phương pháp lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa hệ thống tự động hóa công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!