Giáo trình Vẽ kỹ thuật - Nghề: Công nghệ ôtô

Nội dung Giáo trình Vẽ kỹ thuật bao gồm: Những kiến thức cơ bản về lập bản vẽ kỹ thuật; Vẽ hình học; Các phép chiếu và hình chiếu cơ bản; Biểu diễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật; Bản vẽ kỹ thuật. Mời mọi người cùng tham khảo!

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)