Mô hình động lực học chuyển động của tên lửa phục vụ cho thiết bị huấn luyện

Bài viết đề xuất phương pháp xây dựng mô hình động lực học chuyển động cho một lớp tên lửa phòng không tầm thấp phục vụ thiết bị mô phỏng huấn luyện có tính đến ảnh hưởng của các thông số khí động học và thuật toán điều khiển xử lý bài toán dẫn tên lửa tới mục tiêu cơ động trên cơ sở luật dẫn tiếp cận tỉ lệ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)