Mô hình hóa động học và động lực học cho động cơ Diesel 4 kỳ

Nghiên cứu này tập trung vào mô hình hóa hoạt động của động cơ diesel, cụ thể là xác định động học và động lực học các chi tiết quan trọng như piston, thanh truyền, trục khuỷu. Thông qua quá trình xây dựng mô hình toán học này, ta có thể xác định được lực kéo và công suất cũng như các thông số động học và động lực học khác của động cơ.