Ứng dụng công nghệ GPS thành lập lưới khống chế đo vẽ phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết điểm du lịch sinh thái Chiềng Yên, xã Chiềng Yên – Vân Hồ - Sơn La

Bài viết này sử dụng công nghệ GPS để thành lập lưới khống chế đo vẽ phục vụ công tác lập quy hoạch chi tiết điểm du lịch sinh thái Chiềng Yên xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.