Ứng dụng thiết bị nhiệt trọng trường (TGA - Q500) xác định hàm lượng tro tổng trong thức ăn chăn nuôi

Việc ứng dụng thiết bị TGA – Q500 đã giúp cho quá trình phân tích tro tổng trong thức ăn chăn nuôi nhanh hơn và tiết kiệm hơn. Với chương trình nhiệt gồm: nhiệt độ tro hóa là 6000C, tốc độ gia nhiệt là 150C/phút, thời gian ổn định nhiệt là 15 phút. Nghiên cứu đạt hiệu suất khoảng 98,92 (%) khi thực hiện trên nền mẫu chuẩn có giá trị là 13,92 ± 0,7 (%).