Xác định trường nhiệt độ trong kết cấu bê tông khối lớn thời kỳ đầu mới đổ

Bài viết trình bày kết quả xác định trường nhiệt độ trong kết cấu bê tông khối lớn thời kỳ đầu mới đổ khi xét đến ảnh hưởng của sự thay đổi các thông số nhiệt vật lý của bê tông như nhiệt dung riêng, hệ số dẫn nhiệt, nguồn sinh nhiệt… theo hệ số mức độ thủy hóa.