Ebook Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và sản xuất tích hợp CIM sẽ tiếp tục trình bày các nội dung về hệ thống điều khiển FMS, kinh nghiệm ứng dụng FMS ở một số nước trên thế giới, khái niệm về CIM, tích hợp các mạng liên kết, hợp lý hóa và tối ưu hóa CIM, hệ thống trợ giúp ra quyết định đầu tư cho CIM, hướng phát triển của CIM. Mời các bạn cùng tham khảo.