Ebook Hiểu nghèo thoát nghèo: Phần 1 - NXB Trẻ

Phần 1 ebook gồm các nội dung: Nghĩ nữa, nghĩ nữa đi, một tỉ người đói ăn, giải pháp tiếp cận dễ dàng hơn để cải thiện y tế (toàn cầu), đứng nhất lớp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.